Европейският съд по правата на човека в Страсбург осъди България по три дела, заведени от ОМО Илинден и ОМО Илинден - ПИРИН, както и от отделни техни членове.
По четвърто дело, заведено от ОМО Илинден - ПИРИН, съдът не намери нарушения на човешките права.

Жалбоподателите се оплакват от нарушаване на тяхното право на мирно събрание и сдружаване, както и от несправедлив съдебен процес и от дискриминация.

Всички дела са заведени във връзка с поредица забрани на властите на техни мирни събрания в периода 2004-2009 г., както и заради отказа да бъдат регистрирани - ОМО Илинден като сдружение на граждани, а ОМО Илинден - ПИРИН като политическа партия.

При три от делата България трябва да изплати обезщетение на ОМО Илинден и на ОМО Илинден - ПИРИН, съответно по 18 000 и 9 000 евро. Съдът подчертава, че по-големият размер на обезщетенията е заради факта, че правата на двете организации не се нарушават за пръв път, поради което те са изпитали „повишено чувство на покруса и безсилие".

Според съдиите отказите на българските съдилища да регистрират сдружение ОМО Илинден не съответстват на стандартите на едно демократично общество и са несъразмерни ограничения на правото на свобода на сдружаване, дори ако се приеме, че ОМО Илинден проповядва по мирен начин сепаратистки идеи.

С трите съдийски решения за нарушаване на правото на мирно събрание и на сдружаване на македонци в България, общият брой на решенията, установили подобни нарушения спрямо представители на това малцинство, става осем.