Районната прокуратура във Варна отказа да образува досъдебно производство за тоновете пластмасови отпадъци, изоставените в двора на варненско предприятие, съобщи БНТ. 

Собственикът е отдал под наем част от терена си на компанията "Бляк Си Рисайклинг", която в продължение на години е складирала там отпадъци за рециклиране. Фирмата преустановява дейността си, като оставя боклуците на площадката.

Отпадъците са в двора на предприятието близо две години.

След проверката на екоинспекцията е установено, че боклуците от пластмаса не са опасни и има издадено разрешително за съхраняването им.

Сред отпадъците има излезли от употреба химикали, чиито опаковки не са повредени. От прокуратурата заявяват, че престъпление няма и прехвърлят случая на екоинспекцията във Варна.

Симеон Железов, управител на завод за производство на домакински съдове заявява, че отговорът на прокуратурата по никакъв начин не го устройва. Отпадъкът си оставал пак в цеха и не можел да използва помещенията. И всеки месец търпял загуби.

Пред прокуратурата управителят на фирмата наемател заявил, че не знае откъде са химикалите.

Пластмасата купувал от Варна. Имало пратки и от чужбина, като всичко се изнасяло за Азия. Но преди години там забранили вноса на отпадъци и бизнесът замрял. Така боклуците останали на площадката. Собственикът на терена не разполага с документ за произхода им и затова не може да ги предаде за рециклиране.

Извозването на отпадъците ще струва около 20 000 лева. Собственикът на терена не разполага с такава сума. Екоинспекцията е съставила акт на управителя на фирмата - наемател с предписание да почисти терена. Предстои повторна проверка.