Увеличават щата на върховна касационна прокуратура и на специализираната прокуратура. Това е решението на прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС.

Във Върховна касационна прокуратура откриват три щатни бройки за длъжност "прокурорски помощник"; 2 щатни бройки за длъжност "административен секретар". В същото време съкращават "съдебен архивар" в Окръжна прокуратура - Стара Загора и една длъжност "съдебен деловодител" в Районна прокуратура - Благоевград.

Също във Върховната касационна прокуратура откриват 1 щатна бройка за длъжност "главен специалист", чрез съкращаване на длъжност "съдебен деловодител" в Районна прокуратура - Габрово и 1 щатна бройка за длъжност "завеждащ служба".

Откриват и 1 щатна бройка за длъжност "съдебен деловодител", чрез съкращаване на длъжност "съдебен архивар" в Районна прокуратура - Благоевград.

Прокурорите във ВСС искат спиране на процедурата за избор на специалния прокурор

Прокурорите във ВСС искат спиране на процедурата за избор на специалния прокурор

До произнасянето на КС по казуса

В Специализираната прокуратура откриват две щатни бройки за длъжност "младши специалист-статистик", 2 щатни бройки за длъжност "главен специалист СМЦ и веществени доказателства".

В Спецпрокуратурата съкращават 1,5 свободна щатна бройка за длъжност "съдебен деловодител" в Районна прокуратура - Пазарджик и 0,5 свободна щатна бройка за длъжност "главен счетоводител" в Районна прокуратура - Самоков.

Разкриват 2 щатни бройки за длъжност "съдебен деловодител", чрез съкращаване на 2 щатни бройки за длъжност "съдебен деловодител" в Районна прокуратура - Враца.

С днешното решение на прокурорската колегия на ВСС се открива един щат за длъжност "главен специалист-счетоводител", чрез съкращаване на същата длъжност в Софийска районна прокуратура. Открива се 1 щатна бройка за длъжност "главен специалист-организационна дейност", чрез съкращаване на 1 заета щатна бройка за длъжност "съдебен деловодител" в Окръжна прокуратура - София.

Открива се една щатна бройка за длъжност "главен специалист - административна дейност", но съкращават един "съдебен деловодител" в Софийска районна прокуратура. Открива се един щат за "авеждащ служба", чрез съкращаване на един "съдебен деловодител" в Апелативна прокуратура - София, считано от 22.04.2021 г.

Разкриват един щат за длъжност "старши специалист КИ" и една щатна бройка за длъжност "младши специалист КИ", чрез съкращаване на 1 заета длъжност "старши специалист КИ" и 1 заета длъжност "младши специалист КИ" в Софийска градска прокуратура.

Според ВСС парите за увеличението на щатовете във Върховна касационна прокуратура и Специализираната прокуратура, и разкриването на щатни бройки с по-високо възнаграждение спрямо съкратените са от бюджета на прокуратурата.