Във връзка с информация за задържани от властите в Италия отпадъци, натоварени в жп вагони предназначени за България, от МОСВ заявиха, че при тях не е постъпвала официална информация по случая.

Въз основа на публикувани кадри от министерството определят въпросните отпадъци като смесени отпадъци и би следвало да бъдат обект на процедура на предварителна писмена нотификация и съгласие, като могат да бъдат внасяни само за оползотворяване.

Съгласно чл. 98 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО) се забраняват превозите на отпадъци за Република България, предназначени за обезвреждане.

До този момент в МОСВ не е постъпвало заявление за съгласие за превози на подобен вид отпадъци с железопътен транспорт от Италия за България, съответно не е предоставяно разрешение за такъв.

От МОСВ уточняват, че не са уведомени от италиански компетентен орган за задържане на незаконен превоз, предназначен за България.

Във връзка със случая министърът на околната среда и водите Нено Димов е изпратил писма до ръководствата на Агенция "Митници", МВР и на Министерство на транспорта, в които се апелира за повишено внимание и поддържане на засиления контрол върху вноса на отпадъци, който беше въведен през лятото на тази година.

Още през август тази година с цел превенция МОСВ сезира контролните органи по Регламент 1013/2006 в лицето на Регионалните инспекции по околната среда и водите, Агенция "Митници" и Главна дирекция "Гранична полиция" за повишена бдителност при превозите на отпадъци.

Предприети бяха превантивни мерки за намаляване на потенциалните рискове за човешкото здраве и околната среда, произтичащи от отпадъците с произход от внос, като през септември министър Димов инициира съвместни проверки на граничните и митническите пунктове, както и на черноморските пристанища, през които се въвеждат или напускат територията на страната ни трансгранични превози на отпадъци, като взеха участие експерти от РИОСВ, Главна дирекция "Гранична полиция" и Агенция "Митници".

През ноември министърът инициира също работни срещи с органите на МВР и Агенция "Митници" с цел подобряване на взаимодействието между контролните органи и повишаване ефективността на контрола върху трансграничния превоз на отпадъци.