Върховната административна прокуратура нареди на министъра на околната среда и водите да провери контрола на водовземане и ползване на водите от язовирите "Жребчево" и "Копринка".

Във ВАП е образувана преписка по сигнал от Българската федерация по риболовни спортове и граждани на Нова Загора. В сигнала се излагат проблеми, свързани с намаляване на нивото на водите в язовир "Жребчево" поради системното му и неправомерно източване за частни цели, както и за липса на разходомерни устройства на входа и на изхода на язовира въпреки предписанията на МОСВ. Сочи се и че са отпускани количества вода от язовир "Копринка" за напояване към Стара Загора, но те са били използвани за други цели.

Ревизоро пази водата за хората, няма да дава за малини и къпини

Ревизоро пази водата за хората, няма да дава за малини и къпини

Той предупреди, че ще има сериозни проблеми със земеделците

Екоминистерството трябва да изясни всички въпроси относно данните в сигнала, свързани с управлението и контрола на водовземане и ползване на води от двата язовира, наличието на незаконни действия в тази връзка, както и реализация на административнонаказателна отговорност, ако това бъде установено.

Констатациите на МОСВ трябва да бъдат докладвани на ВАП в най-кратък срок.

Ревизоро уверява: Вода за Старозагорско, Сливенско и Ямболско ще има

Ревизоро уверява: Вода за Старозагорско, Сливенско и Ямболско ще има

30% от оттока на яз. "Копринка" ще се насочва към яз. "Жребчево"