Върховният административен съд отмени част от решение на Административен съд София - град по административно дело № 7050/2021 г., с която е отменена заповед на главния архитект на Столична община по оспорване на "Био Майнинг" АД, касаеща незаконна сграда на язовир "Искър". Според ВАС става дума за незаконна постройка без необходимите инвестиционни проекти и строителни книжа.

Предмет делото е заповед №РА-30-438/16.06.2021 г. на главния архитект на София Здравко Здравков. С нея е разпоредено на "Био майнинг" и на Държавно ловно стопанство "Искър" към Югозападното държавно предприятие" да премахнат незаконен строеж, изграден без одобрени инвестиционни проекти и без издадено разрешение за строеж: "Стоманобетонова монолитна сграда" в поземлен имот с идентификатор 22472.7450.100 на яз. "Искър", в местност "Авала" в землището на с. Долни Пасарел на територията на столичния район "Панчарево", в обхвата на "Държавно ловно стопанство "Искър".

"Оспорената заповед съдържа всички законови реквизити. Волята на административния орган е ясно изразена - разпоредено е премахването на нов строеж, изпълнен през 2020 г. от "Био майнинг" АД в имот, публична държавна собственост, без одобрени инвестиционни проекти и разрешение за строеж. Сградата е индивидуализирана с местоположение, площ и параметри на отделните секции. Посочено е и правното основание за определянето на строежа като незаконен - чл. 225, ал. 2 т. 2 ЗУТ", посочват от Върховния административен съд.

Върховните магистрати приемат, че в случая е установен нов строеж, за изграждането на който са необходими одобрени инвестиционни проекти и строително разрешение в съответствие с изискванията на чл. 142, ал. 1 и чл. 148, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ). Такива обаче не са издавани, поради което според ВАС правилно сградата е обявена за незаконна на основание чл. 225, ал. 2, т. 2 от ЗУТ. Предвид времето на реализиране на строежа през 2020 г. той не попада в обхвата на нито един от предвидените в закона варианти за търпимости трябва да бъде премахнат, допълват от съда.

Пред първата инстанция от "Био майнинг" обявили, че в изпълнение на сключен договор за съвместна дейност от 23 юни 2016 г. се извършва текущ ремонт в условията на аварийност на съществуваща друга сграда от 1988 г. По делото обаче било установено, че сградата е с по-голяма квадратура и с различен брой етажи (в централната си част е двуетажна) спрямо описаната в Акта за публична държавна собственост. Тя била изградена изцяло с нови конструктивни елементи - носещи колони, нови стени и покривна конструкция, в противоречие с твърдението на дружеството, че е извършило ремонт на стар обект. "Дори да се приеме обратното, то изпълнените строителни работи не могат да бъдат квалифицирани като "текущ" ремонт, а носят белезите на "основен" ремонт (съгласно § 5, т. 42 ДР ЗУТ), който също представлява строеж и за него са необходими строителни книжа. Като такъв не попада в изключенията по чл. 151, ал.1 ЗУТ, поради което отново е незаконен", изтъкват още от ВАС.

По описаните по-горе причини Върховният административен съд приема, че с оспорената заповед законосъобразно е наредено на "Био майнинг" да премахне установения незаконен строеж като негов изпълнител което и фирмата потвърждава. Затова ВАС приема, че първата съдебна инстанция е взела неправилно решение, което трябва да бъде отменено в частта, в която е отменена заповедта на главния архитект на Столична община по отношение на "Био майнинг" АД. Решението на върховните магистрати е окончателно.

Припомняме, че в края на февруари ВАС прие за незаконна и друга постройка на язовир "Искър" (тухлена сграда - склад) и остави в сила решението на Административен съд София - град, с което беше отхвърлена жалбата на "Био Майнинг" срещу заповедта на главния архитект на Столична община за събаряне на склада.

През 2021 г. главният архитект на София Здравко Здравков разпореди премахването на изградена монолитна сграда в местност "Авала", яз. "Искър", на територията на Държавно ловно стопанство "Искър". Теренът е бил предоставен за управление ДЛС "Искър", а строежът е извършен от фирмата "Био Майнинг" на бизнесмена Румен Гайтански, известен още като Вълка. В последствие с казуса се зае и Върховната административна прокуратура (ВАП).

Окончателно: Събарят незаконна сграда на Румен Гайтански на язовир "Искър"

Окончателно: Събарят незаконна сграда на Румен Гайтански на язовир "Искър"

Върховният административен съд реши - незаконният строеж трябва да бъде премахнат