Върховният административен съд (ВАС) окончателно отказа да регистрира еднополов брак в България, съобщиха от ВАС.

С това решение ВАС потвърди решението на Софийския административен съд и окончателно отказа регистрация в ГРАО на брак между две жени, сключен във Великобритания.

Отхвърлена е жалбата на едната жена срещу отказа на кмета на Столична община, район "Люлин", за актуализиране на семейното й положение в личен картон. 

Съдът в София припозна брака на еднополова двойка, сключен във Франция

Съдът в София припозна брака на еднополова двойка, сключен във Франция

Двете жени ще имат право на пребиваване като съпруги

Съгласно българския закон еднаквият пол на лицата, желаещи да сключат брак е пречка за сключване на брак. Както Конституцията на Република България така и Семейният кодекс установяват като задължително условие за сключване на граждански брак разнополовост на съпрузите, категорични са върховните магистрати.

Искането за легитимиране на еднополов брак противоречи на българското законодателство. Навсякъде правната уредба разглежда семейните отношения, като правоотношение между двата биологични пола - мъж и жена. Липсва нормативна уредба която да предвижда правоотношение с други участници, както и не се предвижда неговото съдържание, промени и прекратяване, упражняване на съпружески и родителските права и т.н., мотивират се съдиите от ВАС.

Бракът, който е допустим за законите на държавата, в която е сключен, няма правни последици в България - чл.4, ал.1 от Семейни кодекс. Брак, който не е породил правни последици в България няма как да бъде признат и съответно регистриран, гласи решението на българския съд.

Тричленният състав на ВАС смята, че няма нарушение и на разпоредбите от Хартата на основните права на ЕС. Правото на встъпване в брак е гарантирано в съответствие с националните закони, които регулират упражняването на това право

Българите приели разводите, свободните отношения, абортите, не и гей браковете

Българите приели разводите, свободните отношения, абортите, не и гей браковете

Над 70% се обявяват в защита на правото на аборт и развод

Съдът на европейските общности (СЕО) се е произнесъл, че поради невъзможността да бъде постигнато съгласие между държавите членки относно еднополовите бракове, партньорите в тези съюзи не могат да имат правата на семейни членове за целите на свободното движение на работници по смисъла на европейското право /д. 59/ 85 "Reed"/, мотивират се от ВАС.

Това е третото дело във ВАС с тази тематика и съдът има непротиворечива практика по този въпрос. В този смисъл са Решение № 7582 от 15. 06. 2017 г. по административно дело № 7370 / 2016 г. и Решение № 6269 от 18.05.2017 г. по административно дело № 6474/ 2016 г. на ВАС, припомнят магистратите. Сегашното дело Дело № 4245 от 2018 г. беше образувано по жалба на физическо лице срещу решение № 180/ 08.01.2018 г. по адм. дело № 7538/ 2017 г. на Административен съд - София- град.

Делата за признаване на еднополов брак са различни от делото, с което ВАС позволи на еднополова двойка да пребивава на територията на Република България.