Върховният административен съд отхвърли и прие по 3 от общо шестте жалби на БСП срещу решенията на Централната избирателна комисия (ЦИК) за определяне на състава на районни избирателни комисии.

По първата жалба - №54-ЕП/04.04.2019 г. - ВАС отменя решението на ЦИК, съответно уважава жалбата на социалистите. Отменя се решението, с което е назначена РИК в Шестнадесети район - Пловдив, в състав от 19 членове, за изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019г.

ГЕРБ и ДПС ще управляват изборния процес, отсече Кирил Добрев

ГЕРБ и ДПС ще управляват изборния процес, отсече Кирил Добрев

Социалистът съчувства на ОП, които имат 29 сламени човека

По втората жалба - № 55-ЕП/04.04.2019 г. - ВАС отменя решението на ЦИК, съответно уважава жалбата на социалистите. Отменя се решението, с което в Седемнадесети район - Пловдив е назначена Районна избирателна комисия. ВАС връща преписката на ЦИК за ново произнасяне съобразно изложените в решението на съда мотиви.

По третата жалба - № 65 ЕП/04.04.2019 г. - ВАС отхвърля жалбата на БСП срещу решението на ЦИК. С решението се назначава РИК в Двадесети район - Силистренски, в състав от 15 членове.

По четвъртата жалба - № 66-ЕП/04.04.2019 г. - ВАС отхвърля иска на червените срещу решението на ЦИК, с което е назначена Районна избирателна комисия в Четвърти район - Великотърновски, в състав от 15 членове.

По петата жалба - № 67-ЕП/4.04.2019 г. - ВАС отхвърля жалбата на БСП срещу решението на ЦИК, с което е назначена РИК в Тридесети район - Шумен.

По шестата жалба - № 72-ЕП/ 05.04.2019 г. - ВАС уважава иска на БСП и отменя решението на ЦИК, с което е назначена РИК в Шести район - Врачански. Преписката се връща за ново произнасяне.

Жалбите на БСП бяха внесени на 8 парил, понеделник. Вчера във ВАС са внесени още 5 жалби, които са разгледани. Решенията се очакват утре.

БСП подаде 6 жалби във ВАС срещу  решения на ЦИК

БСП подаде 6 жалби във ВАС срещу решения на ЦИК

Във връзка със състава на районни избирателни комисии