Тричленният състав на Върховния административен съд (ВАС) отхвърли жалбата против решение на ЦИК от 16 декември 2020 г. в частта, с която консорциумът "Български машини за гласуване" е отстранен от процедурата за доставка на машини за гласуване. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване, съобщиха от ВАС.

Комисията на ЦИК, която оценява кандидатите, е констатирала, че към крайния срок за представяне на офертите фирмите "Български машини за гласуване" ЕООД и "Аисист" ЕООД са участници в две различни обединения.

От комисията са предложили отстраняването на "Български машини за гласуване (БМГ)" с участници в обединението "Българските машини за гласуване" ЕООД, "Аисист" ЕООД и проф. Иван Величков Иванов. Предложен за отстраняване е и участникът "Български машини за гласуване" (ДЗЗД) с членове в обединението "Българските машини за гласуване" ЕООД, "Аисист" ЕООД и "Калия Арт Продъкшън енд Ентъртейнмънт" ЕООД.

Възложителят отстранява лицата, което са нарушили забраната по чл. 101, ал. 10 от Закона за обществените поръчки. В случая към крайния срок за подаване на заявленията за участие в процедурата юридическите лица "Български машини за гласуване" ЕООД и "АИСИСТ" ЕООД се включват в две различни обединения, които кандидатстват по процедурата.

"Демократична България" настоява за независим одит на машините за гласуване

"Демократична България" настоява за независим одит на машините за гласуване

Внесоха писмо в ЦИК с това искане

От ВАС са категорични, че е неоснователно твърдението на жалбоподателя, че заявлението за участие в процедурата от 29 ноември 2020г. е подадено само от физическото лице И. Иванов.

Според доказателствата по делото, към заявлението е приложен Договор за учредяване на сдружение под формата на гражданско дружество "Български машини за гласуване" от 29 ноември 2020 г. с участници "Български машини за гласуване" ЕООД, "АИСИСТ" ЕООД и проф. д-р И. Иванов. При подаване на заявлението подписалият го И. Иванов е декларирал, че "участва в процедурата за възлагане на обществена поръчка заедно с други икономически оператори".

Освен това подаването на заявлението на 29 ноември 2020 г. от името на ДЗЗД "Български машини на гласуване" чрез участника в него И. Иванов се потвърждава и в молбата-уточнение от 09 декември 2020г., както и в жалбата до съда. Това заявление не е оттеглено в срока по чл. 101, ал.7 ЗОП.

Румен Радев: Правителството целенасочено абдикира от машините

Румен Радев: Правителството целенасочено абдикира от машините

Той настоя да се мисли за дистанционно гласуване по пощата

Припомняме, на 8 декември стана ясно, че осем кандидати искат да доставят машините за гласуване у нас.

Двама от тях бяха отстранени - "Български машини за гласуване" ДЗЗД и Иван Величков Иванов поради участие на едно юридическо лице в повече от едно обединение. От останалите 6 кандидати в посочения срок ценови и технически оферти подадоха две компании - "Сиела Норма" и "Лекс. БГ". И двете компании са подали едни и същи ценови оферти - максимална прогнозна цена на устройствата - 36 млн. лв. без ДДС.