Тричленен състав на Пето отделение на Върховния административен съд - ВАС отмени оценката за въздействие на околната среда - ОВОС, с което е одобрено осъществяването на инвестиционно предложение "Изграждане на нова ядрена мощност от най-ново поколение на площадката на АЕЦ "Козлодуй" на Площадка 2.

Решението по административно дело подлежи на обжалване пред петчленен състав на ВАС.

Започва ОВОС за евентуален 7-ми блок на АЕЦ „Козлодуй"

Започва ОВОС за евентуален 7-ми блок на АЕЦ „Козлодуй"

Процедура за оценка на въздействието върху околната среда

Припомняме, през 2013 година Екоминистерството одобри ОВОС за 7 блок на "Козлодуй".

Оценката на качеството на Доклада за ОВОС е изключително важен етап от процедурата по оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционното предложение, а положителното заключение представлява потвърждение от компетентния орган - МОСВ, че документът отговаря на всички изисквания и критерии на националната нормативна уредба по околна среда.

7-ми блок на АЕЦ Козлодуй ни излиза безплатно?

7-ми блок на АЕЦ Козлодуй ни излиза безплатно?

Страната може изобщо да не участва с държавни пари