Тричленен състав на Върховния административен съд (ВАС) е отменил решението на екоминистерството, че проектът за план за управление на Национален парк Пирин не подлежи на екологична оценка. Информацията е на Коалицията от неправителствени организации и граждански групи "За да остане природа в България".

Върховните съдии се обосновават с липсата на мотиви в акта на служебния министър на околната среда и водите Ирина Костова. Природозащитниците посочиха това като проблем още когато прочетоха документите, наречени от тях: "тези имитации на административни актове", издадени от Костова през март 2017 г.

Природозащитници връчват на Борисов плакет за защита на "Пирин"

Природозащитници връчват на Борисов плакет за защита на "Пирин"

100 хил. поддръжници събира кампанията за "Пирин", те изпратиха лично послание до премиера

Екозащитниците акцентират върху тезата на екоминистър Нено Димов, според когото проектът на план за управление трябва да се подложи на екологична оценка. С особено мнение е разписал решението и един отсъдиите.

Според природозащитниците МОСВ има няколко варианта на действие.

-Да обжалва решението пред петчленен състав на ВАС.
-Да не обжалва решението и да оттегли решението си за неподлагане на проекта на плана на екологична оценка в рамките на делото на природозащитните организации срещу него.
-Да не обжалва решението на тричленен състав и да се яви заедно с природозащитните организации и на тяхна страна в делото срещу собственото си решение, което е малко шизофренично.

Цацаров да разследва екоминистъра за Пирин, настояват организации

Цацаров да разследва екоминистъра за Пирин, настояват организации

Заради забавяне на екооценката може да загубим 2 млн. лева, предупреждават от НПО

 

"Ако искаме бързо да има нов план за управление на Национален план Пирин, е най-лесно да се подложи планът на екологична оценка за срок от 4-5 месеца. Иначе ще има шизофреничен спор в съда на МОСВ и концесионера от една страна срещу МОСВ и природозащитните организации от друга страна с неясна продължителност", мотивират се от екоорганизацията.

Природозащитниците припомнят, че екологичната оценка трябваше да е предмет на изработването на плана за управление, според заданието за изработване на плана.

Природозащитници обвиняват МОСВ в правен хаос за Пирин

Природозащитници обвиняват МОСВ в правен хаос за Пирин

Това блокирало изработването на нов, качествен план за управление на парка

Оценката е и финансирана от Оперативна програма Околна среда (ОПОС), но фирмата "Пролес", избрана за изработката на плана, е прескочила това свое задължение, припомнят от екоорганизацията.