Върховният административен съд остави в сила решението на Административен съд - София град от ноември по казуса със сградата "Златен век".

С решението на първоинстанционния съд беше отменено спирането от ДНСК на строежа на небодстъргача в столичния квартал "Лозенец".

Административното дело беше образувано пред ВАС по две касационни жалби, подадени от директора на Дирекция "Правна" при ДНСК и по протест от зам.-градски прокурор на Софийската градска прокуратура.

Фактите и правните изводи, посочени в заповедта, са установени по делото чрез събрани писмени доказателства, както и чрез трите съдебно-технически експертизи, приети от двата съдебни състава на АССГ, разглеждали спора по същество. При така установените факти, правилен се явява крайният извод на първостепенния съд за материална незаконосъобразност на заповедта, посочват от ВАС.

ДНСК да обжалва повторната отмяна на спирането на строежа на "Златен век"

ДНСК да обжалва повторната отмяна на спирането на строежа на "Златен век"

За ИК "Лозенец" решението на съда е унизително за съдебната система

Относно първия строеж "административна сграда", спрян от директора на ДНСК, е установено, че констатираните отклонения от проекта не са съществени по смисъла на чл. 154, ал. 2, т. 5 ЗУТ, а именно: Не е променена строителната конструкция на сградата "и" не е променен вида на конструктивните елементи "и/или" натоварнията в сградата, които условия следва да са кумулативно изпълнени съгласно приложимата норма. Относно липсата на обезопасителна мрежа на строежа и шпакловка в подземните три нива в оспорената заповед липсват мотиви.

Относно втория строеж - т.нар. "изкоп/насип с дълбочина около 15 метра" е установено, че е бил засипан от възложителя няколко дни преди издаване на заповедта. Следователно, в тази част процесната заповед се явява издадена в нарушение на чл. 224, ал. 5 ЗУТ.

ВАС счита, че не са били допуснати нарушения на съдопроизводствените правила от категорията на съществените въпреки обратните твърдения в касационните жалби. Поради това решението на първоинстанционният съд трябва да бъде оставено в сила като валидно.

Административният съд отмени заповедта за спирането на "Златен век"

Административният съд отмени заповедта за спирането на "Златен век"

Строителната фирма "Артекс" се озова в центъра на скандала с апартаментите на властта

ВАС не е установил допуснати нарушения на съдопроизводствените правила от категорията на съществените въпреки обратните твърдения в касационните жалби.

"С оглед предмета на правния спор, правилно е разпределена доказателствената тежест и са дадени конкретни указания на страните в този смисъл; проведени са редица открити съдебни заседания, в хода на които съдът мотивирано се е произнесъл по доказателствените искания; спазени са указанията на първата касационна инстанция; приетите доказателства са допустими и са относими; обсъдени са от съда, който е постановил мотивиран съдебен акт", посочва се в решението на касационната инстанция, което е окончателно.

Кметът на столичния район "Лозенец" иска спиране на строежа на небостъргача "Златен век"

Кметът на столичния район "Лозенец" иска спиране на строежа на небостъргача "Златен век"

Разрешават само 8-етажна сграда