Тричленката на ВКС определи доживотен затвор за Любомир Димитров, известен като Любо Гребеца от "Наглите" заради две убийства. Решението, което потвърждава решение на Софийския апелативен съд (САС) не подлежи на обжалване. Информацията е на Върховния касационен съд (ВКС).

Прокурор е информирал съда за действията по изпълнение на наложеното от съда наказание.

Делото е образувано по касационни жалби на подсъдимия Любомир Димитров и на защитника му срещу решението на Софийския апелативен съд, което потвърждава решение на Софийския градски съд.

С нея подсъдимият е признат за виновен убийството на Юлиян Лефтеров - Кунгфуто (известен и като Кокошката) на 08 януари 2009 г., за което е осъден на 18 години затвор и за убийството на Иван Пайнавелов на 12 април 2009 г. човек, извършил друго умишлено убийство по предходния член, за което не е постановена присъда.

Гребеца е осъден на "доживотен затвор" при специален режим. Осъден е да заплати на двамата гражданските ищци и частни обвинители, конституирани по делото, сумата от по 150 000 лева за всеки.

Съдебният състав на ВКС приема касационните жалби за неоснователни. Оплакването за предубеденост на член от състава на въззивния съд, разгледал и решил делото по същество, не е потвърдено.

Върховните съдии посочват, че апелативният столичен съд (САС) законосъобразно се е произнесъл в пределите на обвинението, изследвайки самостоятелно инкриминираното поведение на подсъдимия. В решението на ВКС пише още, че правните изводи са надлежно мотивирани и законосъобразни. Материалният закон не е бил нарушен, а е приложен правилно.

Софийският апелативен съд се е съгласил с обстоятелствата, взети предвид от първоинстанционния съд при индивидуализация на наказанието на подсъдимия за престъплението по чл. 115 от НК, добавяйки към категорията на отегчаващите и проявата на упоритост от страна на подсъдимия Димитров при преследване на престъпния резултат - смъртта на пострадалия Лефтеров.

"Съвкупността от отчетените обстоятелства и тяхната относителна тежест не разкриват очевидно несъответствие с определеното по размер наказание от 18 години "лишаване от свобода" за това престъпление", категорични са върховните съдии. Според тях, предвид установените по делото факти, очертаващи конкретния механизъм на посегателство срещу живота на пострадалия Пайнавелов (хладнокръвно произведен изстрел директно в лявото слепоочие), изборът на отдалечено място и високото ниво на проявление на квалифициращото обстоятелство с оглед краткия период от три месеца, отделящ деянието от предходно извършеното убийство на пострадалия Лефтеров, съдът е мотивирал законосъобразния извод, че извършеното престъпление съдържа белези на изключително тежко по смисъла, който последователно е изяснен в практиката на Върховния съд.

В решението на ВКС се казва: "Посочените обстоятелства безусловно характеризират негативно и личността на дееца, очертана също от данните за предходните му осъждания и последователно предприетите действия, непосредствено след деянието за изкопаване на дупка и заравяне на трупа в нея. Те, наред с подбудите на подсъдимия за извършване на престъплението, са послужили като основание за извода, че целите по чл. 36 от НК не могат да бъдат ефективно постигнати с по-леко по вид наказание.".

Върховните съдии са категорични, че няма несправедливост на наказанието, която да обуславя намеса по касационен ред.