Тричленен състав на Върховния касационен съд - ВКС остави в сила решението от 7 юни 2017 г. на Софийския апелативен съд (САС) срещу Александър Донов и Патрик Първев, причинили тежка телесна повреда на малолетния Христо Татеосян. Решението не подлежи на обжалване, наложеното наказание е "лишаване от свобода" за срок от 6 г.

Делото е образувано по касационни жалби на подсъдимите срещу решението по на Софийския апелативен съд.

По 6 години затвор за биячите на 3-годишния Христо
Обновена

По 6 години затвор за биячите на 3-годишния Христо

Трябва да заплатят и по 60 000 лв. обезщетение на майката

С присъда от 10 февруари 2017 г. на Софийския градски съд подсъдимите Донов и Първев са признати за виновни в това, че на 20 юли 2015 г. между 18.00 ч. и 21 и 20 ч. в София в съучастие са причинили на малолетния Христо Татеосян тежка телесна повреда Подсъдимите са осъдени да заплатят на гражданския ищец Христо Татеосян, чрез неговия законен представител и 60 000 лв.

С решението на САС първоинстанционната присъда е изменена единствено във връзка с определеното място за изтърпяване на наказанието "лишаване от свобода".

Биячите Донов и Първев умишлено опитали да убият малкия Христо

Биячите Донов и Първев умишлено опитали да убият малкия Христо

Обвинителният акт е внесен в съда

Според тричленния състав на ВКС касационните жалби са неоснователни. Видът на телесното увреждане е преценен съобразно промяната в здравословното състояние на малолетния Христо Татеосян, настъпила веднага след инцидента и изразена в остър кръвоизлив под твърдата мозъчна обвивка и хигром, експертно определена като постоянно общо разстройство на здравето, опасно за живота на пострадалия.

Вещите лица са защитили своето становище, възприето и от инстанционните съдилища, че без проведената спешна, адекватна и високоспециализирана оперативна интервенция в болнично заведение закритата тъпа травма на главата неминуемо е щяла да доведе до смъртта на детето. "Даденото от тях заключение правилно е съобразено от съдебните състави със законовия текст", категорични са върховните съдии.

Пребитият 3-годишен Христо излезе от кома

Пребитият 3-годишен Христо излезе от кома

Тази сутрин

По отношение на твърденията на жалбоподателите за недоказаност на деянието не могат да бъдат разгледани в касационното производство, тъй като приетите от въззивната инстанция факти по случая са окончателни. В решението си САС мотивирано е изследвал събраните по делото доказателствени източници.

Доводи за съвместния принос на двамата подсъдими в причиненото от тях телесното увреждане са изложени в актовете на предходните съдебни инстанции, поради което касационната проверка приема правната теза на тези съдилища за единна.

Биячите на 3-годишния Христо се паникьосали и потърсили съседка
Обновена

Биячите на 3-годишния Христо се паникьосали и потърсили съседка

Делото срещу Патрик Първев и Александър Донов тръгна

Възражението за допуснато съществено процесуално нарушение с отказа на въззивната инстанция да събере нови доказателства, се приема от върховните съдии за неоснователно. Според тричленния състав на ВКС отказът на въззивния съд да назначи нова съдебно-медицинска експертиза за здравословно състояние на малолетния Христо Татеосян след проведената оперативна интервенция (в подкрепа на тезата им за друго телесно увреждане, различно от приетото с присъдата) не е повлиял върху правилността на обжалвания съдебен акт и правата на подсъдимите не са били накърнени.

По предявеното касационно основание (за явна несправедливост на наказанието) съставът на ВКС намира искането на подсъдимия Първев за неоснователно. Въззивният съд е подкрепил изложените от първата инстанция съображения при индивидуализацията на санкцията, където са посочени всички смекчаващи и отегчаващи обстоятелства за конкретната обществена опасност на извършеното деяние и личността на двамата подсъдими.

Съдът безмилостен към Патрик Първев

Съдът безмилостен към Патрик Първев

За пореден път той поиска да излезе от ареста

Според съдебния състав на ВКС санкцията, наложена на подсъдимия Първев, е съответна на тежестта на престъплението и на личностовата му характеристика, поради което е справедлива. Направеното в съдебно заседание искане за намаляване на наказанието на подсъдимия Донов, което не е предявено в касационната му жалба, не подлежи на касационна проверка. Съдът приема, че отсъства необходимост от занижаване на санкцията в интерес на този подсъдим, наложена от други, служебно изведени от съдебния състав, обстоятелства.

Тричленният състав на ВКС приема, че правилно е преценено като справедливо и присъденото обезщетение за причинените с деянието неимуществени вреди в размер на 60 000 лева, дължими от всеки от подсъдимите.

17 г. затвор за биячите на 3-годишния Еци поиска прокуратурата
Обновена

17 г. затвор за биячите на 3-годишния Еци поиска прокуратурата

Побоят показва пряк умисъл на подсъдимите да умъртвят жертвата си