Тричленният състав на Върховния касационен съд потвърди присъдите на бившия кмет на град Дулово Митхат Табаков, бизнесмена Гюнай Сефер и Росица Милчева, издадени от Апелативния съд на Варна. Решението не подлежи на обжалване и протест, съобщиха от ВКС.

Същевременно смятат, че бившият депутат и бивш кмет на Дулово Митхат Табаков заслужава намаляване на присъдата по едното обвинение като компенсация за забавено правосъдие. 

Решението оставя в сила присъда № 12/05.10.2018 г. по в.н.о.х.д. № 213/2018 г. на Апелативен съд - Варна. 

Пак дадоха на съд бившия кмет на Дулово Митхат Табаков

Пак дадоха на съд бившия кмет на Дулово Митхат Табаков

Фалшифицирал документи след обществена поръчка

Според решението подсъдимият Митхат Табаков е признат за виновен за длъжностно престъпление по чл. 282, ал. 2 във вр. с ал. 1 от НК. За това се предвижда от 1 до 8 години затвор. Като кмет на Община Дулово е извършил престъпление по служба, изразяващо се в нарушение на служебните му задължения по Закона за обществените поръчки. Целта е била да осигури облага на друг човек. Облагата в размер на 1 223 293,78 лева е била за сметка на "Публични инвестиционни проекти" ЕАД. С тези действия са щели да ощетят и Община Дулово като накърнят авторитета и доверието в местната изпълнителна власт.

Същевременно тримата - Митхат Табаков, Гюнай Сефер и Росица Милчева са оправдани по обвинението за съставяне на фалшив документ (чл. 311, ал.1 от НК). 

Дулово не иска да съди Митхат Табаков

Дулово не иска да съди Митхат Табаков

Като кмет на община Дулово той е сключил неизгоден договор

При протестирането на оправдателната част на присъдата за фалшивите документи съдът отчита съществени нарушения на процесуалните правила и нарушения на материалния закон.

От ВКС смятат, че протестът на Митхат Табаков за присъдата за служебна облага е неоснователен. Оправдателната присъда за съставяне на фалшиви документи е правилна, според тричленния състав на ВКС.

Заради това, че присъдата идва 13 години след извършването на деянието върховните съдии са склонни да намалят присъдата за нарушение на служебното положение като компенсация за забавено правосъдие.

В мотивите им пише: "Нарушаване правото на справедлив съдебен процес по чл. 6, параграф 1 от Европейската конвенция за защита правата на човека и основните свободи (ЕКПЧ), включващ и разглеждане на делото в разумен срок, подлежи на компенсация чрез намаляване на наказанието. Доколкото продължителността на едно производство е разумна, следва да се преценява в светлината на конкретните обстоятелства по делото, като се прилагат критериите, изведени в практиката на Европейския съд по правата на човека, а именно сложността на делото, поведението на подсъдимите и това на компетентните органи".

От ВКС припомнят, че престъплението за длъжностно престъпление по чл. 282 от НК е извършено на 13 септември 2005 г. Митхат Табаков е обвинен на 07 декември 2009 г. Делото е внесено за пръв път в съда с обвинителен акт на 04 февруари 2010 г. За това, позовавайки се на практиката на Европейския съд те отсъждат, че на подсъдимия Табаков се дължи компенсация чрез намаляване на наказанието. 

Припомняме, през 2005 г. Табаков, в съучастие със Сефер и Милчева фалшифицира документи по обществена поръчка, за да облагодетелства дружеството "Булмекс" ЕООД. Когато фирмата е спечелила търга, са били зададени едни параметри - трябвало е да бъдат изградени 7.3 километра, а цената за това е 223 293.78 лв.

След подмяната на документите обаче дружеството вече трябвало да изгради само 3.12 километра, като цената е останала същата. В схемата Табаков е участвал заедно със Сефер и Милчева в съставянето на пет протокола за завършването и заплащането на различни видове строителни и монтажни работи.

Гюнай Сефер е собственик и едноличен управител на фирма, подизпълнител за изграждането на посочения пътен участък. Росица Милчева, която е трябвало да реализира строителен надзор, е ръководител обособено звено в "Пътинвест-инженеринг" АД. Тя е подписвала протоколи, свързани с обекта, без реално да е извършвала такъв.

С протоколите е отчетено извършването на строително-монтажни работи в много по-голям обем от действително извършените от подизпълнителя "Пътстроймонтаж" ООД.

Делото срещу Митхат Табаков бе възобновено от ВКС на 14 юни 2018 г. 

Табаков беше осъден в края на 2011 година от Софийския градски съд. Заедно с депутата, подсъдим в същия процес беше и бившият заместник-кмет на община Дулово Алтан Чаушев, който получи 4 г. затвор.

Митхат Табаков е първият наш политик, осъден за корупция. Той излежа в затвора почти две години и половина. След като бе реабилитиран, имаше затруднение да се върне към основната си професия - гинеколог.