Върховният касационен съд върна за ново разглеждане на Варненския апелативен съд делото за изнудване срещу Веселин Марешки. Мотивите са, че има съществени нарушения на процесуални правила, свързани с анализа и оценката на доказателствата, на които се позовава отмяната на новата присъда на апелативния съд изцяло и връщането на делото за ново разглеждане от друг състав на въззивния съд от стадия на съдебното заседание. Това гласи решение на тристранката на Върховния касационен съд.

С Решение № 95 от 12 август 2021 г. ВКС отмени изцяло присъда № 260000 от 14 септември 2020 г., постановена по внохд № 74/20 г. на Варненския апелативен съд и върна делото за ново разглеждане от друг състав на същия съд от стадия на съдебното заседание.

До 2 месеца съдът решава дали Марешки ще лежи в затвора

До 2 месеца съдът решава дали Марешки ще лежи в затвора

Прокуратурата поиска от ВКС да потвърди ефективната му присъда

Делото е образувано по жалби на двамата подсъдими и на частния обвинител и граждански ищец.

Припомняме, през 2014 г. Марешки и Колева са опитали да принудят бизнесмена Асен Миланов да им плаща наем от 10 000 лева за пицария "Ред Хот", която е във Варна. Миланов е плащал наем на бившия съпруг на Колева - Тони Димитров. Тя искала с помощта на Марешки да получава парите, тъй като не успяла да си върне собствеността на обекта по съдебен път. Изнудваният бизнесмен отказал и това породило конфликт. Има няколко жалби срещу него и по-късно е съборена терасата и е спрян токът на заведението.

С първоинстанционната присъда подсъдимите Веселин Марешки и Красимира Колева са признати за невинни за изнудване от 09 октомври 2014 г. до 16 ноември 2014 г. в гр. Варна, с цел да принудят Асен М. да им заплаща ежемесечно парична сума в размер на 10 000 лева.

Те го заплашили с увреждане на имущество - разрушаване на стопанисваното от него заведение, и с друго противозаконно действие с тежки последици за него - създаване на пречки и преустановяване на търговската дейност на заведението, като деянието е придружено с унищожаване и повреждане на имущество, извършено е от две лица, и са причинени значителни вреди в размер на 14 838,37 лева, поради което са изцяло оправдани.

С въззивната присъда на Апелативен съд - Варна е отменена частично първоинстанционната присъда и е постановена нова, с която и двамата подсъдими са признати за виновни по повдигнатото им обвинение, като на Веселин Марешки са наложени наказания "лишаване от свобода" за срок от 4 години и "глоба" в размер на 8 000 лв., а на Красимира Колева - 3 години и 6 месеца "лишаване от свобода" и "глоба" в размер на 6 000 лв.

Красимира Колева е оправдана по първоначално ú обвинение в рекет към Асен М. В останалата част първоинстанционната присъда е потвърдена.

Върховните съдии приемат жалбите на подсъдимите за основателни. При постановяването на новата присъда от въззивния съд са допуснати нарушения на процесуални правила, които са от категорията на съществените, тъй като са довели до нарушаване на правото на защита на подсъдимите.

Разминаването между обвинителния акт и въззивната присъда е, че всеки от подсъдимите е обвинен, че е отправил заплахата лично, а е признат за виновен, че е сторил това в съизвършителство с другия подсъдим - Марешки и Колева. В обстоятелствената част на обвинителния акт, а и в мотивите на въззивната присъда не се съдържат факти за отправена заплаха от подсъдимата Колева към свидетеля М и тук има противоречие, според върховните съдии.

С новата въззивна присъда подсъдимата Колева е призната за невинна и оправдана по обвинението целта на упражнената принуда да е била паричната сума да се заплаща на нея.

Съпоставката между диспозитива на обвинителния акт и този на въззивната присъда сочи, че подсъдимата Колева е била призната за невинна по повдигнатото й с обвинителния акт обвинение и осъдена по обвинение, което не й е било повдигнато и предявено, тъй като в диспозитива на обвинителния акт не се съдържа друго обвинение, освен, че подсъдимата е целяла да принуди пострадалия да плаща на нея. Доводът на въззивния съд, че липсвало изменение в обвинението спрямо подсъдимата Колева, тъй като фактите били същите, няма как да бъде споделен. Осъждането по непредявено по надлежния ред обвинение е недопустимо, същото нарушава правото на защита на обвинените лица и представлява особено съществено нарушение на процесуалните правила, припомнят върховните съдии.

Свидетелят е плащал наем на дружеството на свидетелката П., но не е плащал наем за терасата към него. Наемът за двете заведения е възлизал общо на 5000 лв., докато имущественото задължение, посочено в диспозитива на осъдителната присъда е 10 000 лв.

Налице е, на следващо място, противоречие между диспозитива и мотивите на присъдата за постигнатата договореност между подсъдимите относно лицето, към което е поискано свидетелят М. да поеме имуществено задължение.

Има противоречиви изводи, пишат съдиите. В мотивите към присъдата свидетелските показания с характер на производни не са анализирани, а съдът е приел декларативно, че те са еднопосочни относно основните интересуващи делото факти. Според ВКС свидетелските показания не са еднопосочни за съдържанието на разговора между подсъдимия Марешки и свидетеля М., за който разговор пострадалият разказал впоследствие на свидетелите и са в противоречие със съобщеното от последния.

Припомняме, на 14 септември 2020 г. Варненският апелативен съд потвърди 4-годишната ефективна присъда на лидера на "Воля" Веселин Марешки. Той е подсъдим за изнудване на собственик на пицария във Варна.

След това прокуратурата поиска ВКС да потвърди присъдата.