Магистратите от Висшия съдебен съвет (ВСС) избраха единственият кандидат за председател на Върховния касационен съд (ВКС) съдия Галина Захарова.

Кадровиците гласуваха с 20 гласа "за", без "против" и "въздържали се". Така новият председател на ВКС вече е Галина Владимирова Захарова.

Кадровиците от ВСС останаха доволни и от представената концепция на Галина Захарова. За това главният прокурор Иван Гешев обяви, че ще подкрепи кандидатурата на съдия Галина Захарова за председател на ВКС. Членовете на ВСС Цветинка Пашкунова, Даниела Марчева, Теодора Точкова, Вероника Имова, Стефан Петров, Евгени Иванов, Олга Керелска, Атанаска Дишева, Калина Чапкънова, Гергана Мутафова подкрепят издигнатата кандидатура на Галина Захарова за председател на ВКС.

Председателят на Върховния административен съд (ВАС) Георги Чолаков заяви, че ще подкрепи Галина Захаров за председател на ВКС.

Мястото на прокуратурата е в съдебната власт, убедена е Захарова

Мястото на прокуратурата е в съдебната власт, убедена е Захарова

Трябва да се вземе под внимание действителното и реалното състояние на обществото

Досегашният председател на ВКС Лозан Панов също подкрепя Галина Захарова за нов председател на съдебния орган.

Председателстващият ВСС Боян Магдалинчев също ще подкрепи Галина Захарова за председател на ВКС.

Още по време на изслушването Захарова се аргументира, че, ако бъде избрана за председател на ВКС, тя би била същият председател какъвто и заместник-председател на съдебния орган. Проблемите не само на колегите от съда, но всички колеги, каквито въпроси да имат от моята компетентност да разреша под една или друга форма, са били приемани със съпричастие и в рамките на възможностите сме се стремели да съдействаме, добави тя.

Кандидатът за ВКС: Противоречивата съдебна практика е бич на независимостта

Кандидатът за ВКС: Противоречивата съдебна практика е бич на независимостта

Притеснена е от упреците за грешните закони, обеща професионализъм

Според нея същественото като член на ВСС и като председател на ВКС е членовете на кадровия орган да бъдат съпричастни, да съдействат по какъвто и да било начин да допринесат за доброто положение на съдиите за повишаване на нивото на правораздаване.

Захарова е застъпила в концепцията и въпросите, на които е отговаряла, че нейното виждане е за утвърждаване на максимално възможностите за участие на съдиите в процеса по подбор на зам.-председатели. В наказателна колегия председателите на отделенията се номинират и представят на председателя по общия събирания на съответните отделения. Според нея е правилен подходът съдиите от ВКС да могат да изразят мнение и становище кой иска да ги подпомага организационно, да ги ръководи и да работи с тях в непосредствена близост.

Иван Гешев се надява изборът на председател на ВКС да не пожълтее

Иван Гешев се надява изборът на председател на ВКС да не пожълтее

Не чул декларацията и не знае за отговора на ръководството на прокуратурата

Захарова отбеляза, че би могла да работи с всеки един от съдиите във ВКС. Важното е какво е виждането на самите колегии. Важното е да се очертаят личностите, на които те вярват и знаят, че ще бъдат облекчавани чрез поемане на извънредна работа, уточни тя.

Във връзка с промените в Закона за съдебната власт Захарова посочи, че промените в Закона за съдебната власт не били удачни, а идеите, които били развити като предложение в самото начало били до голяма степен различни и променени при приемането им от Народното събрание. Така се получило един доста осакатен междинен вариант, който за съжаление не произведе никакъв ефект.

На брифинг пред журналисти тя изрази надежда да е положителен пример и стимул при останалите избори на ръководители на останалите съдебни органи.

Захарова заяви, че е изненадана от единодушния избор с аргумент, че е трудно да се постигне единомислие с толкова много хора, позиции, виждания за развитието на съдебната власт. "Аз представих пред колегите във ВСС моята визия за развитието на ВКС и обстоятелството, че съм професионален кандидат, който е от средите на колегите, съдиите и поемам наред всички свой колеги огромната отговорност да докаже напрактика реализация на самоуправлението на съда и съдебните органи", подчерта.

Председателите на върховните съдилища в България са административни ръководители, които нямат никакви политически функции и не провеждат политики. Това, което можем да направим, е да се сплотят, за да могат да успеят да осъществяват по най-добрия начин основните задачи за раздаване на правосъдие, каза Захарова.

ВКС винаги е сътрудничил с представители на другите власти в рамките на осъществяване на изпълнение на определени задачи от значението на държавата ни. Към настоящия момент не би могла да каже дали ще подкрепи едно дисциплинарно производство за освобождаване на главния прокурор.

Правосъдният министър Надежда Йорданова добави, че Захарова отговорила на трудни и сложни въпроси за това как трябва да продължи съдебната система занапред. Тя е оптимист, че големите реформи, които очаква обществото, ще се случат.

Председателстващият ВСС Боян Магдалинчев определи, че професионализмът на новоизбрания председател на ВКС обедини ВСС. На него му направил впечатление благият тон, с който говорила Галина Захарова по време на изслушването си като кандидат за председател на съдебния орган. "Галина Захарова не направи разграничение между съдия, прокурор, следовател, а единството на съдебната система и отстояване на нейната независимост ме впечатлиха", аргументира се Магдалинчев за доверието си спрямо Захарова.