Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет определи изпълняващ функциите административен ръководител на Специализираната прокуратура, както и на Районните прокуратура във Враца и Сандански.

За изпълняващ функциите "административен ръководител" на Специализираната прокуратура е определена Валентина Маджарова - заместник на административния ръководител на същата прокуратура.

Тя заема длъжността, след като досегашния временен шеф на Спецпрокуратурата Христо Динев беше освободен от длъжността "прокурор" в Софийската градска прокуратура поради подадена от него оставка.

До обявяването на конкурс и встъпването в длъжност на нов административен ръководител, както и заради необходимостта да се осигури ефективно ръководство на Специализираната прокуратура, Маджарова ще заеме длъжността, считано от датата на вземане на решението.

За изпълняващ функциите "административен ръководител - районен прокурор" на Районната прокуратура във Враца, считано от 3 август, беше определен Камен Каменов - заместник на административния ръководител - заместник - районен прокурор на Районна прокуратура - Враца.

Временният шеф на Спецпрокуратурата подаде оставка

Временният шеф на Спецпрокуратурата подаде оставка

Не са ясни мотивите му за напускане

За изпълняващ функциите "административен ръководител - районен прокурор" на Районната прокуратура в Сандански пък беше определен Николай Захманов - досегашният административен ръководител, считано от 7 август до встъпване в длъжност на нов.

Припомняме, в началото на юли стана ясно, че няма кандидати за ръководител на Специализираната прокуратура, поради което се наложи Прокурорската колегия на ВСС да открие нова процедура.

Постът се освободи през май тази година, след като тогавашният шеф на Спецпрокуратурата Димитър Петров подаде оставка. Той беше избран за длъжността на 29 юли миналата година, но по-малко от година след това напусна. По думи на главния прокурор Иван Гешев Петров сам е поискал да бъде освободен от ръководната позиция "поради възникнал проблем, който му пречи да се концентрира върху дейността си като ръководител". Дни по-късно Петров беше командирован в Апелативната специализирана прокуратура, където работи и в момента.

От създаването на Специализираната прокуратура няма нито един ръководител, изкарал пълен мандат.

Никой не иска да оглави Спецпрокуратурата

Никой не иска да оглави Спецпрокуратурата

Срокът за кандидатстване е изтекъл, ВСС трябва да открие нова процедура

Първият ѝ ръководител беше Светлозар Костов. През 2015 г. ВСС го освободи от ръководната позиция заради нарушение на етичния кодекс.

Година по-късно Спецпрокуратурата оглави Иван Гешев, който обаче беше назначен за заместник-главен прокурор през 2018 г.

При обявената след това процедура се яви само един кандидат - Даниела Начева. Малко преди изслушването ѝ от Прокурорската колегия обаче тя се отказа по лични причини.

По този начин през 2019 г. постът зае Димитър Петров, подал наскоро оставка.

Временен началник на Спецпрокуратурата до момента беше бившият районен и градски прокурор на София Христо Динев, който обаче също подаде оставка по-малко от месец, след назначаването му на поста.