Съдийската колегия възложи на представляващия Висшия съдебен съвет и на главния секретар на ВСС да поискат информация от Националния ваксинационен щаб и от здравния министър дали магистратите и съдебните служители също са включени в приоритетните групи за ваксиниране съгласно изготвения Национален план за ваксинация.

Днес тя прие справка за разпространението на коронавируса в съдилищата.

Данните към 7 декември показват, че заразени са 70 съдии и 139 съдебни служители, а карантинирани са 35 магистрати и 105 съдебни служители.

Ваксинират ни срещу COVID-19 в 6 региона
Обновена

Ваксинират ни срещу COVID-19 в 6 региона

В плана са разработени и фази за ваксиниране на хората по таргетни групи

От началото на декември на сайта на ВСС са публикувани получените 14 заповеди на административни ръководители на 13 съдилища за отлагане на съдебни производства, както и други 5 заповеди за актуализиране на прилаганите мерки за работа в условия на пандемия.

Съдийската колегия на ВСС прие за сведение писмо от административния ръководител - председател на Окръжния съд в Пловдив, който посочва въведените противоепидемични мерки и осигурените условия за безопасност на участниците в съдебни процеси.

Колегията прие за сведение и писмо административния ръководител - председател на Апелативния съд в София, който изразява становище, че "мерките за безопасност в Съдебната палата в София се спазват и са съобразени изцяло с Правилата и мерките за достъпа до съдилищата в условията на пандемия, приети от СК на ВСС, и със заповедите на министъра на здравеопазването.

Получаваме 125 000 дози от ваксината на "Пфайзер" около Нова година

Получаваме 125 000 дози от ваксината на "Пфайзер" около Нова година

Подготвя се национален план за ваксинация на населението