Висшият съдебен съвет (ВСС) няма правомощие да възлага на съдии от Върховния касационен съд (ВКС) да извършват дейност, за която липсва законов регламент. Това се казва в позиция на Общото събрание на Наказателната колегия на ВКС по повод създаването на работна група от 18 магистрати, които да извършат проверка на дейността на спецсъдилищата за 10-годишен период, в която е предвидено да влязат 12 върховни съдии.

Такава проверка може да бъде възложена на Инспектората към ВСС или на пенсионирани върховни съдии. Освен, че липсва правно основание за създаване на комисия за анализ на специализираните съдилища, не са ясни и мотивите за сформирането ѝ.

"Ако предназначението на анализа е във връзка с внесените в 45-тото Народно събрание законопроекти за изменение и допълнение на ЗСВ и за изменение и допълнение на НПК, то считаме, че недопустимо се навлиза в изключителна компетентност на законодателя", казват върховните съдии.

Янаки Стоилов иска готов анализ на спецправосъдието до 2 месеца

Янаки Стоилов иска готов анализ на спецправосъдието до 2 месеца

3-месечният срок, определен от ВСС, бил "опит за разтягане"

Върховните съдии посочват и че ако задачата на комисията е да осъществени качествено изследване на постановени съдебни актове от специализираните съдилища, не съзират пречка такъв анализ на непроверени по касационен ред съдебни актове да бъде възложен и на външни експерти - например пенсионирани съдии от НК на ВКС с несъмнена професионална компетентност и почтеност.

Върховният касационен съд е висшата съдебна инстанция по наказателни и граждански дела и присъщата му функция е да осъществява касационен контрол върху актовете по чл. 346 от НПК, включително и по тези, постановени от АСНС наказателен съд. "В този смисъл, анализ на дейността на АСНС на практика се осъществява непрекъснато чрез инстанционния контрол", се казва още в позицията.

НК към ВКС се пита и след като съдии от ВКС вече са направили проверка по отношение на СНС и АСНС за периода от 2012 г. до 2015 г. и резултатите са описани в доклад, какво налага ревизия на този доклад.

ВСС се допитва до ЕК за анализа на работата на спецпрокуратурата

ВСС се допитва до ЕК за анализа на работата на спецпрокуратурата

Анализът да е готов в 3-месечен срок

Днес стана ясно, че осем съдии, избрани в комисията за анализа на работата на специализираните съдилища, са си направили отвод. Това са почти половината от състава на работната група. Става дума за Красимира Медарова, Антоанета Данова, Блага Иванова и Татяна Кънчева от ВКС, както и шефката на АС-Пловдив Магдалина Иванова, Светла Цолова (АС-Бургас), Росица Тончева (АС-Варна) и Петя Стоянова-Николова (АС-Велико Търново).

Така от 18 члена, засега в комисията остават 10 магистрати, съобщава Lex.bg.

Иначе на заседанието на Пленума днес членове на съвета не се съгласиха с възраженията на върховните съдии. Според кадровици ВСС може да възлага проверки на съдии и се позоваха на чл. 130а, ал. 5, т. 5 от Конституцията и чл. 30, ал. 5, т. 14 от Закона за съдебната власт.

В крайна сметка Пленумът на ВСС прие структурата на работната група, която ще извърши анализа на специализираните съдилища, като Съдийската колегия ще попълни състава ѝ, след направените осем отвода.

Гешев: Закриването на спецправосъдието - в интерес на мафията, а цената ще плати обществото
Обновена

Гешев: Закриването на спецправосъдието - в интерес на мафията, а цената ще плати обществото

Според него става въпрос за политическа целесъобразност, но не и за законосъобразност