Бъдещият председател на Върховния касационен съд (ВКС) трябва да е човек, който има солидна професионална биография, който е в състояние да действа едновременно като представител на съдийската общност и заедно с това да отстоява независимостта на съда. Това заяви служебният правосъден министър проф. Янаки Стоилов по време на днешното заседание на пленума на ВСС.

По думите му новият шеф на ВКС трябва да проявява характер, което не означава да се противопоставя на другите клонове на съдебната власт и на другите власти, но да повиши доверието към съдебната система като цяло.

Янаки Стоилов подчерта, че кандидатите за поста трябва да имат високи професионални резултати и интегритет, достатъчно способност да отстояват независимостта на съда и да бъдат последователни в своите действия. "Второто, в някои случаи, като че ли е по-важно и това трябва да бъдат изискванията на всички, които правят преценката", добави Стоилов.

Пленумът на ВСС днес прие правила за избор на един от "тримата големи" в съдебната власт и внесе някои промени в правилата за провеждане на процедурата.

Лозан Панов няма да предлага свой наследник

Лозан Панов няма да предлага свой наследник

Ще каже своето становище, когато се видят кои ще бъдат кандидатите

ВСС гласува единодушно процедурата да бъде открита на 30 септември. Следват 4 поредни заседания на пленума на съвета, на които ще се правят номинации - 7, 14, 21 и 28 октомври. На 14 януари трябва да бъдат изслушани кандидатите, допуснати за заемането на поста и веднага след това ще се проведе гласуването.

Пленумът промени правилата за избор на нов председател на ВКС, като гласуването ще бъде не през електронната система и паралелно за всички кандидати, а чрез вдигане на ръка "за" и "против" всеки кандидат. Промените се налагат, ако се гласува онлайн заради пандемията, тъй като системата няма възможност за дистанционно отчитане на вота. Въвежда се и запис на изслушването на кандидатите и гласуването, който ще се пази за срок от 5 г.

Съюзът на съдиите в България зове за оставка изборните членове във ВСС

Съюзът на съдиите в България зове за оставка изборните членове във ВСС

В обръщението се посочват и най-съществените проблеми, които препятстват ефективната работа на съда

"Нямам проблеми с графика освен това, че времето между решението и крайния срок, в който трябва да започне да действа новият председател, е твърде кратко. Тоест, ако има някакви възражения по кандидатурата от страна на президента, твърде много се скъсява времето за това", коментира Стоилов.

Служебният правосъден министър коментира и въпроса, свързан с призивите на Съюза на съдиите в България за оставка на изборните членове на съдийската колегия на Висшия съдебен съвет.

"Евентуалното оттегляне на съдиите, които са представители на съдийската общност във Висшия съдебен съвет, би делигитимирало състава на ВСС, но едва ли би прекратило неговата дейност. Затова всяко едно действие трябва да бъде преценено така, че да не обезсмисля дискусията и да не улеснява този избор във ВСС", каза още Янаки Стоилов.

ВКС: Е-системата на съдилищата е опасна за правосъдието

ВКС: Е-системата на съдилищата е опасна за правосъдието

Върховните съдии посочват редица дефекти на единната информационна система