Софийската районна прокуратура е повдигнала обвинение на Цонко Петров за това, че се е опитал да изтегли сумата от 112 000 лв. от чужда банкова сметка.

Измамникът е бил заловен един ден по-рано - вчера, 20.12.2016 г., в клон на "Райфайзен банк" в столицата.

Цонко Петров не е имал съответно право да разполага със средствата по сметката и е представил пред служител на банковия клон платежни документи, в които били отразени неверни обстоятелства.
Именно у банковите служители възникнали съмнения относно достоверността на представените от Петров документи.

Служителите незабавно сигнализирали в МВР, които при пристигането си на място задържали извършителя, след което установили неговата самоличност.

Установено, че Петров е многократно осъждан.

Повдигнато му е обвинение за извършено престъпление по чл. 210, ал. 1, т. 1 и т. 5, вр. чл. 209, ал. 1, вр. чл. 18, ал. 1 НК, (опит за измама в големи размери, при което извършителят се е представил за длъжностно лице), както и за документно престъпление по чл. 316, вр. чл. 309, ал. 1 НК.

Предвид многобройните предходни осъждания на Петров, прокуратурата е разпоредила задържане на обвиняемия до 23.12.2016 г., когато той ще бъде конвоиран в сградата на Софийския районен съд за разглеждане на искане за неговото по-нататъшно задържане под стража.