Проектът за изменения в Наказателно-процесуалния кодекс (НПК) и в Закона за съдебната власт с включени допълнителни промени по препоръки на Венецианската комисия е публикуван за обществено обсъждане.

Публичните консултации ще продължат до 19 декември. Според поетия ангажимент по Плана за възстановяване и устойчивост пакетът от промени трябва влезе в сила юни 2023 г., съобщиха от Министерството на правосъдието.

Правосъдният министър представи подобрен механизъм за разследване на главния прокурор

Правосъдният министър представи подобрен механизъм за разследване на главния прокурор

В съответствие с препоръките на Венецианската комисия

Пакетът предвижда ефективен механизъм за търсене на наказателна отговорност на главния прокурор. Той цели също да разреши проблема с дисбаланса между правата на обвиняемия, подсъдимия и осъдения, и тези на потърпевшия. Предложените промени са в изпълнение на над 70 осъдителни решения на Европейския съд по правата на човека в Страсбург, свързани с неефективно разследване и защитата на правата на пострадалите, по препоръки на Венецианската комисия, включително от последната й мисия през септември, както и на Европейската комисия.

Иван Гешев: Срещу омразата дела трябват, а не думи

Иван Гешев: Срещу омразата дела трябват, а не думи

Според главния прокурор се възраждат ксенофобията, расизмът и половата дискриминация

Новите текстове в предлагания механизъм за търсене на отговорност на главния прокурор предвиждат отказите за образуване на разследване срещу него да подлежат на съдебен контрол на две инстанции, като пред съд ще може се обжалва и прекратяването и спирането на досъдебното производство. Въвежда се "вътрешен прокурорски контрол" върху действията на прокурора (наказателен съдия), който разследва главния прокурор. Той ще бъде осъществяван от друг наказателен съдия, който трябва да е от ВКС и ще изпълнява длъжността заместник главен прокурор. Такъв ще бъде избиран след повдигане на обвинение срещу главния прокурор.

Проектът и мотивите към него са публикувани в Портала за обществени консултации на Министерския съвет и в сайта на правосъдното министерство.