Върховната административна прокуратура (ВАП) възложи на министъра на околната среда и водите Емил Димитров да извърши незабавна проверка за нерегламентирано изгаряне на отпадъци, внесени от страни от Европейския съюз (ЕС).

Проверка ще бъде извършена в ТЕЦ "Бобов дол", ТЕЦ "Брикел", ТЕЦ "Сливен" и ТЕЦ "Перник", съобщават от прокуратурата.

Главният прокурор Иван Гешев пътува за ТЕЦ "Бобов дол".

Извършването на проверката се налага предвид голямата обществена значимост на проблема и възможните неблагоприятни последици за живота и здравето на хората в населените места в непосредствена близост до визираните инсталации.

Бизнесът не трябва да кадрува в енергетиката според Христо Ковачки

Бизнесът не трябва да кадрува в енергетиката според Христо Ковачки

Той подчерта, че няма нищо общо с боклука от Италия

Предмет на проверката следва да бъдат издадените разрешителни по реда на Закон за опазване на околната среда (ЗООС) и Закон за управление на отпадъците (ЗУО), включващи изгаряне на отпадъци; съответства ли към настоящия момент дейността на ТЕЦ "Бобов дол", ТЕЦ "Брикел", ТЕЦ "Сливен" и ТЕЦ "Перник" по обезвреждане или оползотворяване на отпадъци в пълна степен на разрешената им такава по реда на ЗООС и ЗУО.

МОСВ следва да установи налично ли е изискуемото оборудване (филтри и др.) в посочените дружества съгласно издадените разрешителни, както и да се установят лицата, които извършват идентична дейност с резултат замърсяване или увреждане на околната среда, като незабавно се провери цялостната им дейност. 

Главният прокурор Иван Гешев пътува за ТЕЦ "Бобов дол", където по-рано през деня стана ясно, че започва проверка. Това съобщи говорителят на главния прокурор Сийка Милева "с риск да ми се разсърди".

Разследват ТЕЦ "Бобов дол" за нерегламентирано горене на отпадъци

Разследват ТЕЦ "Бобов дол" за нерегламентирано горене на отпадъци

Иззети са доказателства и са разпитани свидетели

Припомняме, че на 18 януари стана ясно, че министърът на околната среда Емил Димитров отива на съд с ТЕЦ "Бобов дол". Проверка в ТЕЦ "Бобов дол" установи, че отпадъци са горени без разрешително.

Преди това прокурори и следователи влязоха в централата. Повод за посещението е разследването на прокуратурата за престъпления против народното здраве и околната среда.

Припомняме още, че след подаден сигнал от ДАНС за застрашаване на екологичната сигурност на страната, тогавашният главен прокурор Сотир Цацаров разпореди проверка на четири топлоелектрически централи - ТЕЦ "Република" в Перник, ТЕЦ "Бобов дол", "Топлофикация - Сливен" и ТЕЦ "Брикел".

Прокуратурата иска МОСВ да провери горят ли ТЕЦ-овете отпадъци

Прокуратурата иска МОСВ да провери горят ли ТЕЦ-овете отпадъци

Топлофикация - Перник" АД, ТЕЦ " Бобов дол" ЕАД, "Топлофикация - Сливен" ЕАД и ТЕЦ "Брикел" ЕАД