Инспектори от Българска агенция по безопасност на храните затвориха ресторант в Слънчев бряг.

При извършената проверка на 30 август 2011 година в „Класически ресторант", собственост на фирма „Хотел Планета" ЕООД, са били констатирани несъответствия по сградния фонд и оборудването, нередовно водене на системите за самоконтрол и пропуски в здравните документи на персонала, което е довело до временно затваряне на обекта.

Установено е наличие на храни с изтекъл срок на годност, както и хранителни продукти без идентификационна маркировка и неизяснен произход - 13,6 кг нарязан луканков колбас; 1,96 кг. чедеризирани сирена; 0,375 кг. сирене „Моцарела"; 6,11 кг. сирене „БРИ"; 7,2 малотрайна наденица; 5,4 кг. замразени пилешки бутчета; 5,9 кг. риба ципура - замразена. Всички хранителни продукти с неизвестен произход и с изтекъл срок на годност са бракувани и ще бъдат насочени за унищожение на екарисаж.

Взети са 10 броя „отривки" от контактни повърхности в кухненския блок и са изпратени за лабораторни изследвания. Въз основа на констатираните несъответствия е съставен Акт за установено административно нарушение и е връчено предписание. Обектът е с преустановена дейност до покриване на всички изисквания по действащото законодателство и излизане на лабораторните резултати.