Към 2017 година в България и 74 действащи театъра.

През миналата година театрите у нас са организирали общо 15 333 представления, които са посетени от общо 2 милиона и 222 хиляди зрители.

Спрямо 2016 година броят на представленията в театрите у нас се покачва с 1.1%. Посещенията обаче намаляват, като регистрираният спад е с 3.2%.
Средният брой на посетители на представление също намалява от 151 през 2016 г. на 145 през 2017 година.

Това сочат данни на Националния статистически институт (НСИ) относно културните институции - театри, музеи, музикални колективи, библиотеки - и нивото на културата в България.

50% намаление в Младежкия театър в София с карта за градския транспорт

50% намаление в Младежкия театър в София с карта за градския транспорт

"Спирка Младежки театър"

Разпределението на театрите у нас показва, че най-много са драматичните театри - 35 на брой. В драматичните театри за 2017 година са проведени 6 146 представления.

Куклените театри в страната са 23 на брой. В тях са проведени 5 774 представления.

В България има 7 драматично-куклени театъра, в които през 2017 година са проведени 1 926 представления.

У нас има и 7 оперни и балетни театъра, които са регистрирали 1 122 представления за предходната година.

Оперните театри са 2 на брой. В тези културни институции през 2017 година са проведени 365 представления.

Снимка 358036

Източник: НСИ

През 2017 година в страната има 54 музикални колектива - 5 филхармонии, 25 професионални ансамбъла за народни песни и танци и 24 оркестъра. В сравнение с 2016 година през миналата година представленията на тези колективи са се увеличили с 0.3%. Посещенията също бележат ръст - с 3.4%.

През 2017 година най-голям брой на представленията отчитат естрадните колективи, изпълняващи поп, рок, фолк и други стилове музика. Тези колективи са направили 522 концерта, които са били посетени от 229 хиляди души.

Фолклорните ансамбли са провели 131 концерта, които са били посетени от 59.9 хиляди лица.

Камерните и симфонични оркестри са направили 113 концерта, които са били посетени от 27.3 хиляди лица през 2017 година.

Едва половината читалища имат компютри и интернет

Едва половината читалища имат компютри и интернет

246 читалища са създадени в България за последните 5 години

В България има 191 функциониращи музеи. По тематичен обхват 93 музеи са общи, а 98 - специализирани, като в това число приспадат и художествените галерии.

През 2017 година броят на експонатите в музите е 7 милиона и 406 хиляди, като се наблюдава ръст на културните ценности с 0.6% или 4 хиляди експоната.

През 2017 година в музеите у нас е имало по-малко посетители спрямо 2016 година. Посещенията през миналата година са 5 милиона и 109 хиляди, което е с 2.3% по-малко от по-миналата година. Наблюдава се, че приблизително 25% от всички посещения в музеи са в дните със свободен вход.

През 2017 година 104 хиляди чужденци повече са посетили музеите в България, или 10.3%.

Снимка 358038

Източник: НСИ

Едва половината читалища имат компютри и интернет

Едва половината читалища имат компютри и интернет

246 читалища са създадени в България за последните 5 години

През 2017 г. броят на библиотеките с фонд над 200 хиляди библиотечни единици остава непроменен спрямо предходната година - 47 на брой.

Общият фонд на библиотеките у нас се състои от 34 милиона и 54 хиляди библиотечни документа, в това число книги и продължаващи издания - вестници, списания, бюлетини и други.

Снимка 358039

Източник: НСИ

53% от българите не смятат, че за да живеят добре, трябва да четат

53% от българите не смятат, че за да живеят добре, трябва да четат

Повече от половината българи не знаят и правилото за пълен и кратък член

През 2017 година посетителите в библиотеките у нас са намалели с 0.9%, достигайки до 4 милиона и 277 хиляди посещения.

Броят на регистрираните читатели пък се увеличава - с 3.7%. Общият брой на читателите е 248 хиляди.

Заетият библиотечен фонд е 6 милиона и 233 хил. библиотечни единици

Снимка 358040

Източник: НСИ