Организации, представляващи стотици милиони хора и стотици фирми, отправиха съвместен призив към правителствата да действат, за да спасят природата, което е следствие от ужасните научни предупреждения за унищожението на нашата планета от човечеството, съобщава "Франс прес".

В навечерието на срещата на високо равнище на Общото събрание на ООН в Ню Йорк повече от 1000 подписали се присъединиха към искането за по-устойчиво бъдеще, което да запази ключово важното биоразнообразие на Земята.

Понастоящем природата запада по-бързо от който и да е друг момент от човешката история, като поне 1 млн. вида са изправени пред изчезване, много от тях в рамките на десетилетия.

Дивата природа е в катастрофален упадък заради унищожение от човека

Дивата природа е в катастрофален упадък заради унищожение от човека

Хората експлоатират и унищожават природата в безпрецедентен мащаб

Миналата седмица Световният фонд за дивата природа (WWF) публикува двугодишния си индекс "Жива планета", според който 68 процента от популациите на диви животни, птици, риби и растения са изчезнали от 1970 г. насам.

ООН тази седмица предупреди, че страните няма да изпълнят нито едно от 20-те обещания, дадени преди десетилетие, целящи забавяне и обръщане на загубите на биологично разнообразие.

Подписалите призива - включително индустриални и природозащитни групи, младежки общности и такива на коренни населения, както и религиозни организации - настояха световните лидери да действат в навечерието на срещата на високо равнище на ООН за биологичното разнообразие през следващата седмица.

Светът не успява да постигне нито една цел за спиране унищожаването на природата

Светът не успява да постигне нито една цел за спиране унищожаването на природата

Естествените местообитания продължават да изчезват

"Нечовешкият акт на човека спрямо природата доведе до загуба на биологично разнообразие, което доведе до унищожаване на навици, стилове на живот, културата и познанията на коренното население", изтъква Алиу Мустафа, изследовател на националното коренно население на Камерун в Глобалния екологичен фонд.

Той каза, че е жизненоважно да се овластят коренните общности, които контролират около 80 процента от биологичното разнообразие по света.

Марко Ламбертини, генерален директор на WWF, призова за радикални промени в глобалните хранителни системи, като земеделието е основен двигател на загубата на гори и потреблението на вода.

"Световните лидери не могат да пренебрегнат огромното количество гласове от цялото общество, призоваващи ги да предприемат решителни действия на срещата на ООН, за да спрат и обърнат загубата на биологично разнообразие и да осигурят един положителен за природата свят до 2030 г.", настоя той.