Брутният вътрешен продукт (БВП) през четвъртото тримесечие на 2019 г. се увеличава с 0.2% в ЕС-27 спрямо предходното тримесечие по сезонно изгладени данни. За същия период БВП в България нараства с 0.8%. Това показват последното проучване на НСИ. 

През четвъртото тримесечие на 2019 г. спрямо предходното тримесечие най-висок икономически растеж отчитат Ирландия - 1.8%, Малта - 1.7%, Румъния - 1.5%, Литва и Унгария - по 1.0%.

Икономически спад според сезонно изгладените данни се наблюдава във Финландия и Гърция - по 0.7%, Италия - 0.3%, и Франция - 0.1%.

В сравнение със същото тримесечие на предходната година сезонно изгладените данни показват нарастване на равнището на БВП в ЕС-27 с 1.2%, а в България - с 3.1%.

През четвъртото тримесечие на 2019 г. в сравнение със същото тримесечие на предходната година най-висок икономически растеж регистрира Ирландия - 6.3%, Унгария - 4.6%, Малта - 4.3%, Румъния - 4.2%, и Естония - 4.0%.