В Северозападна България има най-малък процент на домакинства, които използват интернет, сочи изследване на родната статистика. Само 58,6 на сто от семействата в региона имат достъп до мрежата.

За сравнение най-висок е делът в Североизточна България, където 67,3% сърфират из интернет. След това се нареждат Югозападният и Южният централен район, където почти 65 на сто от домакинствата имат достъп до мрежата.

69% от българите са компютърно неграмотни

69% от българите са компютърно неграмотни

Проблемът са доходите и икономическото равнище

От Статистиката отчитат и една тревожна тенденция - около една трета от семействата в цяла България не използват интернет изобщо.

Половината от тях твърдят, че това е така просто защото им липсват умения за работа с компютър или конкретно с интернет.

Около 42% пък са заявили, че достъпът до мрежата не им е необходим, защото не им е интересно или защото не им се налага и по никакъв начин ежедневието им не страда от това.

32 на сто от хората, които нямат интернет, са заявили, че това е така, защото не могат да си го позволят.

Все пак като цяло 63,5% от българските домакинства използват мрежата и това е ръст от 4,4 на сто спрямо миналата година.

Най-активните потребители са младежите на възраст между 16 и 24 години, като 87,2% от тях използват интернет всеки ден или поне веднъж седмично. Тенденцията обаче е с увеличаването на възрастта да намаляват желанието и необходимостта за присъствие в глобалната мрежа. Едва 12,9% от лицата на възраст между 65 и 74 години сърфират редовно.

Мъжете са по-активни при редовното използване на интернет в сравнение с жените - съответно 58,5 на сто срещу 57,8.

Едва 8,6 на сто от предприятията продават онлайн

Едва 8,6 на сто от предприятията продават онлайн

Една четвърт от тях смятат, че разходите са неоправдани

Значителни са различията и по образование. Докато 86,6% от висшистите използват редовно глобалната мрежа, то едва 28,5 на сто от хората с основно или по-ниско образование се възползват от достъпа до нея.