Годишната инфлация в България е 14.2%. Това показват данните на Националния статистически институт от наблюденията му на цените през март 2008 година спрямо март 2007 година.

Това е рекордна инфлация за последните 10 години.

Инфлацията на потребителските цени за март 2008 г. спрямо февруари 2008 г. е 0.8%.
Хармонизираният индекс на потребителските цени, изчисляван за нуждите на европейската статистика Евростат, за март 2008 г. спрямо предходния месец е 100.9%, тоест инфлацията е 0.9%.   

Само от началото на 2008 г., потребителските цени са се покачили с 3.4%. Инфлацията за периода януари - март 2008 г. спрямо същия период на миналата година е 13.3%.

През март спрямо февруари цените на хранителните продукти и безалкохолните напитки са се увеличили средно с 1.0%; а на алкохолните напитки и тютюневите изделия - с 2.3%.
От хранителните стоки са поевтинели свинското месо, краставиците и гъбите.

В сатистиката на НСИ се вижда, че се повишават цените не само на хранителните стоки.
Вече поскъпват и стоки, по-далечни от първичните нужди: мъжките костюми са поскъпнали средно с 2.9%, дамските облекла с 2.5%, обувките с 2.4%.

Разходите за водоснабдяване в страната са се покачили средно с 0.5%. Разходите за наеми на жилища са се увеличили с 1.4%.

Течните горива за битови нужди струват вече 5.5% повече. Дизеловото гориво е поскъпнало с 5.7%. За поддръжка и ремонт на личен автомобил гражданинът трябва да отделя 1.0% повече.

Бензинът А95Н е поскъпнал с 1.3% за месеца, А98Н - с 1.4%. Пътническите таксита струват 1.1% повече, автобусният междуселищен транспорт - 0.9%, „градският обществен транспорт" - 3.2%.

Разходите за здравеопазване са намалели с 0.2%. Съдебните и адвокатски услуги поскъпват най-силно: с 48.3% за тридесет дена.

Намаление на цените е регистрирано газ пропан бутан за автомобили (1.0%), телефонни и телефаксни услуги за фиксиран телефонен пост (1.0%), комплексни услуги за почивка и туристически пътувания (3.4%).