През април безработицата продължава да пада, като е достигнала до 9.3 %. Намалението спрямо предходния месец е с 0.60 процентни пункта, съобщават от Агенцията по заетостта. Сравнено с април миналата година равнището на безработицата е с 1.4 процентни пункта по-ниско.

305 162 са безработните, които са регистрирани в бюрата по труда. Броят им е с 19 147 души по-малък спрямо март. В сравнение с миналия април пък безработните са с 45 156 души по-малко.

Общо 27 264 безработни са постъпили на работа през април месец. Повече са тези, които са започнали работа на първичния пазар, както и на тези по програми и мерки, които се финансират от държавния бюджет. На първичния сектор работа са започнали 24 356 безработни. Те са с 2794 душо повече в сравнение с март. Спрямо април предходната година пък броят им е 2310 души повече.

2908 души са били включени в субсидирана заетост през миналия месец. От Агенцията по заетостта посочват, че броят им е намалял с 3593 души спрямо март и с 2148 души спрямо миналата година. 2344 са постъпили на работа по схеми на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. 301 са назначените по програми по заетост и 263 души по насърчителни мерки.

Агенцията по заетостта отчита ръст на търсенето на работна сила на първичния пазар в бюрата по труда. Общо 23 044 работни места на първичния пазар са заявени в бюрата по труда през април. Най-много работни места са заявени от сектори хотелиерство и ресторантьорство – 5658 места. След тях се нареждат преработваща промишленост (5504 места) и търговия (3118).

Работни места са обявени още в държавно управление (1482 места), селско, горско и рибно стопанство (1432 места), административни и спомагателни дейности (1034 места), строителство (934 места), транспорт (842 места), операции с недвижими имоти (732 места), финансови и застрахователни дейности (254 места) и други.

С 2373 са се увеличили местата в сравнение с април миналата година.