През 2018 година брутният вътрешен продукт (БВП) на България възлиза на 107 925 млн. лв. по текущи цени, информират от Националния статистически институт (НСИ).

Преизчислен в евро, БВП е съответно 55 181 млн. евро, като на човек се падат 7 829 евро. БВП за 2018 г. по предварителни данни нараства в реално изражение с 3.1% спрямо 2017 година.

Снимка 410759

Източник: НСИ

Брутната добавена стойност (БДС) за 2018 година по предварителни данни възлиза на стойност от 93 513 млн. лева. Реалният стойностен обем на показателя е с 3.0% по-висок в сравнение с този, достигнат през 2017 година.

Индустриалният сектор създава 27.4% от добавената стойност на икономиката, което e намаление с 1% в сравнение с 2017 година.

Секторът на услугите създава 68.4%, а аграрният сектор - 4.2% от добавената стойност, при съответно 66.9 и 4.7% през 2017 година.

Снимка 410758

Източник: НСИ

През четвъртото тримесечие на 2018 година БВП възлиза 29 813 млн. лв. по текущи цени. Преизчислен в евро, БВП е съответно 15 243 млн. евро, като на човек от населението се падат 2 168 евро. Сезонно изгладените данни показват растеж от 3.2% на БВП през четвъртото тримесечие на 2018 г. в сравнение със съответното тримесечие на предходната година и 0.8% спрямо третото тримесечие на 2018 година.

НСИ констатира, че създадената от отраслите на националната икономика брутна добавена стойност (БДС) през четвъртото тримесечие на 2018 г. възлиза на 25 785 млн. лв. по текущи цени.

НСИ отчита 12,5% спад на износа за трети страни

НСИ отчита 12,5% спад на износа за трети страни

Износът за ЕС се увеличава с 9,5% спрямо 2017 г.

През четвъртото тримесечие на 2018 г. спрямо същото тримесечие на предходната година относителният дял на аграрния сектор в добавената стойност на икономиката се понижава с 0.2% до 3.0%.

Индустриалният сектор намалява относителния си дял в добавената стойност на икономиката с 2.6% до 23.5%.

Относителният дял на добавената стойност, реализирана от дейностите в сферата на услугите, нараства до 73.5% при 70.7% през съответния период на предходната година.

Снимка 410757

Източник: НСИ