Държавните горски предприятия са увеличили приходите си с близо 35 млн. лв. след въвеждането в експлоатация на платформата за провеждане на електронни търгове за продажба на дървесина. По-големите постъпления идват от увеличението на първоначално обявената цена на дървесината, която е предложена на търг. С платформата работят три от шестте държавни горски предприятия, които продават дървесина, добита от държавните горски територии. Това са Югозападното държавно предприятие (ЮЗДП), Северозападното държавно предприятие (СЗДП) и Североизточното държавно предприятие (СИДП), съобщиха от създалото платформата дружество "Информационно обслужване".

Приходите от електронни търгове на дървесина са над 146 млн. лв., като само за последната година те са повече от 60 млн. лв.

От пускането на платформата в експлоатация през 2016 г. досега са проведени близо 2500 електронни търга. Наддаванията средно на търг са по 28, а най-оспорваният търг е бил с 503 стъпки за наддаване.

За сериозен спад в добива на дървесина алармират от бранша

За сериозен спад в добива на дървесина алармират от бранша

Отчитат намаление с 2.5 млн. куб. м за 2 години

Електронната платформата улеснява регистрацията на участниците в търговете и работата на комисиите по тръжните процедури. За достъп до платформата и участие в наддаването се изисква само първоначална регистрация и Квалифициран електронен подпис (КЕП). Електронните търгове в платформата са с явно наддаване и се провеждат в реално време през уеб браузър. Участниците могат да наддават в електронния търг навсякъде и по всяко време. Цялата документация е изцяло в електронен формат.

С помощта на интегрираната услуга за удостоверяване на време и съдържание Time Stamp се гарантира достоверността на документите и подадените оферти от участниците в платформата. Тя предпазва както тръжните комисии, така и лицата, решили да участват в наддаването.

Системата автоматично извършва класиране на база най-висока предложена цена, с което значително се намаляват обжалванията на процедурите и се гарантира честността на проведения търг.