ПП АБВ поиска информация за интегритета на преносната мрежа за транзит на природен газ в страната, за начина на управлението й нейната поддръжка. Причината е взривът станал по-рано днес по газовото трасе България-Гърция.

Въпросите им са отправени в писмо, адресирано до Владимир Малинов, изпълнителен директор на "Булгартрансгаз" ЕАД с копие до МС, до изпълнителния директор на БЕХ и до председателя на КЕВР.

Гръмна газопровод България-Гърция край Кулата
Обновена

Гръмна газопровод България-Гърция край Кулата

Няма опасност за населението и аварията не е голяма

На основание Закон за достъп до обществена информация, ПП АБВ търси отговор на следните въпроси:

  1. Кога за последно е извършвана техническа проверка на засегнатия от днешната авария участък на мрежата за транзит на природен газ България-Гърция, в частност на участъка край Кулата и Петрич? Какви са резултатите от нея - моля да получа протоколите със заключенията на експертната комисия.
  2. Какви са причините за днешната авария на газопровода, каква ще бъде стойността на техния ремонт и има ли застраховки, които могат да обезпечат връщане на част от направените разходи?
  3. Има ли други участъци от поверената Ви газопреносна мрежа, които към настоящия момент са в критично състояние и за които съществуват реални рискове за подобни аварии?
  4. Спазени ли са законоустановените срокове и нормите и добрите практики на управление и поддръжка на газопреносна мрежа за профилактика и оценка на газопреносната мрежа, за която Вие отговаряте?
  5. След тази авария какви стъпки ще предприемете за недопускане на подобни случаи? Планирате ли да промените нещо от досегашната Ви политика за управлението й поддръжката на поверената Ви газопреносна мрежа?