Равнището на регистрираната безработица продължава да намалява и през август, достигайки 5.6% по данни на административната статистика на Агенцията по заетостта. Отчита се минимално понижение от 0.1 процентни пункта спрямо юли 2018 г. и от 1.1 процентни пункта на годишна база.

Регистрираните безработни в края на месеца са общо 183 962, като броят им се свива с 1% спрямо предходния месец и с 15.8% в сравнение с година по-рано. От началото на годината до края на август числеността им в бюрата по труда намалява с над 22%.

Регистрираната безработица продължава да намалява и през юни

Регистрираната безработица продължава да намалява и през юни

Пенсионери, учащи, заети също търсят бюрата по труда за работа

Новорегистрираните през месеца са 22 189, като от тях 1 416 са били неактивни, не са били нито заети, нито учащи, и не са търсили работа. От началото на годината служителите от бюрата по труда са активирали 41 941 лица посредством трудови борси и информационни събития, срещи и презентации със завършващите образование, организирани от кариерните центрове, както и чрез работата на младежки, ромски и трудови медиатори и др.

Освен към безработните, дейността на бюрата по труда е насочена също към заети, учащи и пенсионери, като през август 629 души от тези групи са били регистрирани като търсещи работа.

Ниска безработица, глад за кадри и пълен мандат на правителството

Ниска безработица, глад за кадри и пълен мандат на правителството

Това вижда Караянчева и призовава: Стига вече, спрете и работете

Общо 15 764 лица са постъпили на работа през месеца, като 81.6% от тях са устроени в реалната икономика. В резултат от изпълнението на активните мерки за насърчаване на заетостта сред безработните, през месеца в субсидирана заетост са включени 2 893 лица: 2 050 - по схеми на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", 576 - по програми и 267 по мерки за обучение и заетост.

През месеца общо 932 безработни лица са включени в обучения за придобиване на нова квалификация и ключови компетентности. Основните професии, в които се обучават курсистите са в областта на строителството, озеленяването и цветарството, здравните грижи и подпомагането на възрастни, а ключовите компетентности са насочени главно към придобиване на умения за учене, инициативност и предприемачество, дигитални умения.

Борисов призова да видим новите заводи и училища

Борисов призова да видим новите заводи и училища

С тези инвестиции се прави БВП и ставаме по-независими от европейските фондове

Заявените работни места на първичния пазар на труда през август са 18 024, като 64.4% от тях са в частния сектор. Най-голям дял свободни работни места са заявени в преработващата промишленост (22.1%), административните и спомагателните дейности (17.7%), образованието (16%), търговията (12.1%), строителството (6.2%), хотелиерството и ресторантьорството (6.2%) и др.

Най-търсените групи професии през месеца са: преподаватели; персонал, зает в сферата на персоналните услуги (бармани, сервитьори, готвачи, камериери и др.); работници в добивната и преработващата промишленост, строителството и транспорта; оператори на стационарни машини и съоръжения; работници по събиране на отпадъци и сродни на тях; продавачи; металурзи, машиностроители и сродни на тях и занаятчии.

Над 5 милиона българи живеят месечно с под 590 лева

Над 5 милиона българи живеят месечно с под 590 лева

Новите цени на газта и тока ще засилят социалните неравенства