През месец юни продължава тенденцията за намаляване на регистрираната безработица в страната, съобщиха от Агенцията по заетостта. През юни нивото на безработица е 5.7%.

Най-търсени са били бармани, сервитьори, готвачи, камериери.

Бизнесът е имал нужда от работници в добивната и преработващата промишленост, строителството и транспорта; оператори на стационарни машини и съоръжения; продавачи; работници по събиране на отпадъци и сродни на тях; квалифицирани работници по производството на храни, облекло, дървени изделия и сродни на тях; металурзи, машиностроители и сродни на тях и занаятчии; монтажници.

Търсени са и помощници при приготвяне на храни; преподаватели; шофьори и др.

НСИ: Безработицата намалява с 1,2% в сравнение с 2017 година

НСИ: Безработицата намалява с 1,2% в сравнение с 2017 година

Това показват данните за първото тримесечие

Административната статистка на Агенцията по заетостта отчита понижение от 0.4 процентни пункта спрямо май 2018 г. и от 1.1 процентни пункта на годишна база, гласи статистиката на АЗ.

Регистрираните безработни в края на месеца са общо 188 576, като числеността им намалява с 5.9% спрямо предходния месец. Тя е с 15.9% спрямо година по-рано.

5,4% да е безработицата у нас до 2021 г. предвиждат от КНСБ

5,4% да е безработицата у нас до 2021 г. предвиждат от КНСБ

Има условия доходите от труд да растат по-бързо от производителността на труда

Новорегистрираните безработни през юни са 21 898. От тях 1 704 са били неактивни - не са били нито заети, нито учащи, и не са търсили работа.

Според информацията, от началото на годината са се активирали 31 903 души. Към тях е приложен целия инструментариум - срещи и презентации с випускниците, завършващи образование, кариерни центрове, дейности на младежки, ромски, трудови медиатори и др.

В бюрата по труда насочват вниманието си и към заетите, към учащите и пенсионерите. През юни 818 души от тези групи са били регистрирани като търсещи работа.

През юни общо 23 769 души са постъпили на работа. 75.2% от тях са устроени в реалната икономика.

В субсидирана заетост са включени 5 886 души за същия месец. От тях 2 720 са по програми, 2 488 - по схеми на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" и 678 - по мерки.

През месеца общо 797 безработни се обучават за придобиване на нова квалификация и ключови компетентности. Основно професиите в които се обучават курсистите са в областта на хотелиерството, туризма, строителството. Ключовите компенетности, които развиват са: дигитална, предприемаческа и умения за учене.

Заявените работни места на първичния пазар на труда през юни са 17 339, като 83.3% от тях са в частния сектор.

Най-голям дял свободни работни места са заявени в преработващата промишленост (30.3%), търговията (14.7%), хотелиерството и ресторантьорството (11.9%), административните и спомагателните дейности (8.3%), операциите с недвижими имоти (6.5%), строителството (5.6%) и др.