Най-сериозните проблеми за бизнеса са недостигът на човешки ресурси и недоброто регулиране и корупцията. Това стана ясно на днешното Общо събрание на Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ), на което бяха приети целите ѝ за настоящата година.

Приоритет в дейността на Асоциацията за 2019 г. е именно преодоляването на недостига на човешки ресурси, привеждане на образованието в съответствие с потребностите на бизнеса и позиционирането на професионалното образование като престижен избор за младите хора. АИКБ ще се стреми и към подобряване на бизнес климата и реформа в енергетиката.

Председателят на УС на АИКБ Васил Велев изтъкна, че още през миналата година са били предприети мерки за справянето с недостига на кадри чрез промените в законите за трудова миграция и създаването на методология за Министерството на образованието за планирането на необходимите кадри за бизнеса.

Не достигат не кадри, а достойни заплати

Не достигат не кадри, а достойни заплати

Недостигът е само за нискоквалифицирана работна ръка, обясняват от "Солидарна България"

От Асоциацията посочват, че в следващите години се очаква сериозен недостиг на квалифицирани кадри за машиностроенето и металообработването, електротехниката и електрониката, информационните технологии, транспорта, енергетиката, туризма и селското стопанство. Сред предложенията за решаване на проблема бяха облекчаването на трудовата имиграция, увеличаването на ролята на бизнеса при определяне на изучаваното съдържание, възможностите за дуално обучение и отпускането на стипендии на учениците и студентите от съответните специалности.

Работодателската организация увери, че ще продължи да работи за ускорено изграждане на електронното управление, ограничаване на държавната намеса в икономиката, по-добрата работа на регулаторите и намаляване на административната тежест за бизнеса. Целта е да се подобри бизнес климатът. Според АИКБ България трябва да предприеме всички мерки за присъединяване към ERM II, Шенген и ОИСР.

Безработни се преквалифицират според нуждите на туризма

Безработни се преквалифицират според нуждите на туризма

Заради недостига на кадри броят на чуждестранните работници се е удвоил

На Общото събрание беше представен и Планът за конкурентоспособна индустрия в Европа. В него се посочва, че 40 % от социалните разходи в света се правят от ЕС, въпреки че в ЕС живеят само 7 % от населението в света и се произвежда около 22 % от световния БВП. Планът изтъква необходимостта от обща европейска политика в областта на търговията и икономиката, подобряването на прилагането и опростяване на европейското законодателство, осигуряване на необходимите човешки ресурси и други. Той ще бъде представен от АИКБ на кандидатите за Европейския парламент.

На Общото събрание председателят на Браншова камара "Пътища" Стефан Чайков беше приет за нов член на Управителния Съвет на АИКБ. Нови членове на Националния съвет на АИКБ пък станаха Иван Михайлов - председател на Аутомотив Клъстер България, Огнян Траянов - председател на БАИТ и Кирил Желязков - председател на ББКЕПИ.

Бизнесът "гладен" за 500 хил. работници и специалисти

Бизнесът "гладен" за 500 хил. работници и специалисти

Ако се развиваме с тези темпове през следващите 5 години