От Асоциацията на индустриалния капитал в България предлагат страната ни да въведе немския модел за запазване на заетостта.

Те посочват, че в Германия при брутна заплата от 2000 евро, разходите на предприятието за работника са 2473,70 евро (т.е. 473,70 евро допълнителни разходи на предприятието за осигуровки и други бюджетни плащания):

Нетната заплата е: 1400 евро.

В режим на намалена заетост (Kurzarbeit) сметките са следните:

Нетна заплата: 60% от нормалното нето, т.е. 840 евро (= 60% х 1400). Това се поема от Агенция по заетостта.

АИКБ видя дискриминация на работещите в мярката 60/40

АИКБ видя дискриминация на работещите в мярката 60/40

Схемата била приложима само за компании, които не са в дълбока криза

Разходите за предприятието са 80% от осигуровките върху нормалната брутна заплата, като предприятието трябва да поеме и дела от осигуровките, дължим от работника. Върху 2000 евро бруто предприятието нормално дължи 397,50 евро осигуровки, а работникът 402,50 евро, т.е. общо осигуровките са 800 евро. От тях предприятието плаща 640 евро. От АИКБ поясняват, че това всъщност е разходът на работодателя за цял месец, в който работникът не ходи на работа. Като процент от нормалните разходи за този работник се получава 26% (= 640 / 2473,80).

От Асоциацията подчертават, че като допълнителна мярка заради сегашната криза, на предприятието се възстановяват платените осигурителни вноски. Това означава, че в периода на кризата неговите разходи за работника са 0% спрямо нормалните, изтъкват от АИКБ и допълват, че държавата плаща цялата компенсация, равна на 60% от нетната заплата на работника. Това на практика означава схема "60/0".

За сравнение от АИКБ разясняват и схемата 60/40, която се предвижда у нас.

При заплата 1000 лв. бруто разходите на предприятието са 1194,20 лв.

Нетна заплата: 775,98 лв.

Иван Нейков оцени мярката „60/40“ като неефективна

Иван Нейков оцени мярката „60/40“ като неефективна

Трябва обаче да се позволи поемане на по-голям дълг

В режим на схемата 60/40 сметките са следните:

Нетната заплата остава същата, т.е. 775,98 лв. От АИКБ посочват, че компенсацията е 100%, което според тях е несправедливо към работещите и би имало драстично по-малък обхват.

Разходите на предприятието са 594,20 лв. (= 40% х 1000 + 194,20) за цял месец, в който работникът не ходи на работа. От Асоциацията изчисляват, че като процент от нормалните разходи за този работник се получава 50% ( = 594,20 / 1194,20).

"Като процент от нетната заплата на работника предприятието плаща 77% (= 594,20 / 775,98). Т.е. сравнено с германското "60/0" българското е "23/77"", обобщават от АИКБ.

По тази причина те призовават да използваме немската схема в рамките на същия заделен ресурс от 1 млрд. лв.

В противен случай от АИКБ подчертават, че държавата ще изхарчи същите пари, без да е запазила заетостта.

България може да следва германския пример

България може да следва германския пример

Правителството има потенциал да осигури 20 млрд. лева за икономически мерки