От Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) очакват през 2019 г. брутният вътрешен продукт (БВП) на България да постигне ръст в размер на 3,8%. Общите разходи на работодателите за един отработен час на наетите лица в страната да нараснат с 8,4%. Информацията за предположението, както и препоръките на бизнеса, бяха изпратени до медиите.

Очакването се основава на анализ на статистически данни, данни за капацитета на българската икономика, очакванията за развитие на пазара на труда в България и резултатите от ежегодната анкета сред фирмите, които членуват в АИКБ.

От бизнеса са притеснени от ръста на инфлацията. Те препоръчват да се поддържат необходимите макроикономически показатели за приемането на България в ERM II.

"АИКБ изразява своето безпокойство от размера на инфлацията за последните две тримесечия, както и от нейния увеличаващ се темп на растеж. Ако не бъдат взети мерки в посока на ограничаване на размера на инфлация, България рискува в периода до приемането и в периода на престой в механизма ERM II да не отговори на формалните изисквания за приемане в еврозоната по отношение на инфлацията. За съжаление, заради валутния борд държавата ни на практика е лишена от инструментариума на монетарната политика и политиката на лихвените проценти", пише в препоръките на бизнес асоциацията.

Снимка 384463

Източник: АИКБ

Същевременно 55% от анкетираните представители на бизнеса очакват през 2019 г. продажбите на предприятията да нараснат, а 32 % - че ще се запазят нивата от настоящата 2018-та година. За очакваните финансови резултати през 2019 г. 47% смятат, че ще увеличат печалбата си през следващата година, докато 36% са заявили, че ще достигнат размера, реализиран през 2018 г.

Снимка 384466

Източник: АИКБ

Мнението на работодателите е, че следващите години са подходящи за реформа в държавната администрация и за съкращаване на чиновническия апарат. В период на възход на икономиката, в който във всички сектори на бизнеса се отчита дефицит и липса на кадри, освободените от държавната администрация служители ще бъдат наети от реалния сектор. Това ще подкрепи българския бизнес, ще облекчи държавния бюджет и няма да се отрази на нивото на безработицата в страната, пишат в препоръките си от АИКБ.

Снимка 384468

Източник: АИКБ

Оптимистични са очакванията за ръст на възнагражденията в частния сектор и разкриването на нови работни места. Над 60% от мениджърите, участвали в анкетата, са посочили, че в техните компании се очаква увеличение на заплатите. 40 % от тях смятат, че ще разкрият нови работни места. Същият процент - около 40% от мениджърите възнамеряват да увеличат инвестициите в бизнеса си.

В сравнение с очакванията на бизнеса година по-рано има по-занижени очаквания, отбелязват от работодателската организация.

Всеки втори от анкетираните мениджъри счита, че минимална работна заплата трябва да е в размер на 510 лв. или по-ниска. 60% са отговорили, че максималният осигурителен доход трябва да се запази в размер на 2 600 лв.

Снимка 384473

Източник: АИКБ

Като спънки пред по-сериозен икономически ръст индустриалците виждат недостига на работна ръка, административно определяната минимална работна заплата и осигурителни прагове. Липсата на реално електронно управление също спъва развитието на бизнеса.

От Асоциацията на индустриалния капитал припомниха своите препоръки към правителството за съставяне на Бюджет 2019. Те настояваха за реалистично планиране на бюджетните приходи и нулев бюджетен дефицит. Бизнесът иска и ускоряване на реформите в някои министерства, както и в сферата на пазара на труда, образованието, енергетиката, съдебната система, здравеопазването, сигурността и пенсионното осигуряване.

Снимка 384470

Източник: АИКБ

От АИКБ отново изтъкнаха, че са против административното определяне на минималната работна заплата, повишаването на максималния осигурителен доход. Те не одобряват и повишаването на размера на социалните помощи и обезщетения за здрави хора в работоспособна възраст.

В своите препоръки от Асоциацията обръщат внимание на липсата на добре подготвени кадри и административното разпореждане на минималните осигурителни прагове.

Изключително необходима е реформата във висшето образование, акцентират от АИКБ. Подкрепят увеличаване на парите за наука.

Бизнесът препоръчва по-реалистично планиране на бюджета.

От АИКБ смятат, че през 2019 година положителен ефект върху бюджетните приходи ще има очаквания икономически растеж (около 4 %), увеличените трудови възнаграждения (10 % в бюджетната сфера и около 10 % в частния сектор), което ще окаже пряк ефект върху бюджета - с повече приходи от данъци върху доходите и косвен ефект - с по-голямо потребление и съответно - ръст на БВП.

Снимка 384472

Източник: АИКБ

Положителен ефект за бюджета ще имат и по-високите приходи от мита, акцизи и ДДС заради очакваните по-високи цени на петрола и всички енергоносители, както и заради очаквания ръст на инфлацията. Бюджетните приходи не трябва да бъдат подценявани, каквато практика има напоследък", пишат в препоръките си от бизнеса.