Две компании бяха вписани в АПИ като доставчици на декларирани (GPS) данни, които ще се използват за изчисляване на дължимите от тежкотоварните автомобили тол такси.

Компаниите "Тол БГ" ЕООД и "Дак-22" ЕООД са първите включени в публичния списък, достъпен на интернет страницата на Националното тол управление - bgtoll.bg. Информацията е на Агенция "Пътна инфраструктура". 

От 4 до 7 стотинки на км ще са тол таксите за камиони между 3,5 и 12 тона

От 4 до 7 стотинки на км ще са тол таксите за камиони между 3,5 и 12 тона

100% е разликата в тол таксите при камионите над 12 тона в зависимост от екокатегорията

Според чл. 20 ал. 2 от Наредба за условията, реда и правилата за изграждане и функциониране на смесена система за таксуване на различните категории пътни превозни средства на база време и на база изминато разстояние администраторът, който събира пътни такси, вписва доставчиците на декларирани данни в публичен списък. Този списък се поддържа на интернет страницата на администратора. 

Доставчиците на декларирани данни ще предоставят за обработка на националните и европейските доставчици на услуги - партньори на Агенция "Пътна инфраструктура", информация за географското позициониране на техните клиенти по републиканската пътна мрежа

Облекчават режима на регистрация на доставчици на GPS данни за тол таксуването

Облекчават режима на регистрация на доставчици на GPS данни за тол таксуването

Те подписват договор с националните и европейските доставчици на тол услуги

В Националното тол управление на база на обработени данни ще изчисляват дължимата тол такса на съответния тежкотоварен автомобил. Доставчиците на декларирани данни ще използват устройства за спътниково позициониране (GPS тракери) или бордови устройства.

Процедурата и заявлението за вписване на доставчици на декларирани данни в публичния списък могат да бъдат открити на сайта bgtoll.bg в раздел "За нас", както и на сайта на Агенция "Пътна инфраструктура" api.bg. 

 АПИ, НАП и Агенция "Митници" също получават информация от тол системата

АПИ, НАП и Агенция "Митници" също получават информация от тол системата

На тази база те ще могат да осъществяват контрол