Между 4 и 7 стотинки на километър ще са тол таксите за камиони с тегло между 3,5 и 12 тона, в зависимост от емисионния клас на превозното средство. Това предвижда проектът на Тарифа за таксите, които се събират за ползване на републиканската пътна мрежа. Документът е публикуван днес за обществено обсъждане.

Предлага се първоначалният обхват на тол системата да е 6050 км - автомагистрали, първи и частично втори клас пътища. По този начин 14 000 км от цялата близо 20 000 км републиканска пътна мрежа ще бъде безплатна за товарните автомобили над 3,5 тона, изтъкват авторите на проекта. 

Петя Аврамова няма да чака изборите, за да обяви цените на ТОЛ таксите

Петя Аврамова няма да чака изборите, за да обяви цените на ТОЛ таксите

За МРРБ изборите не са важни, по - важна е пътната реформа

След старта на тол системата тези превозни средства няма да плащат и винетка за пътната мрежа извън обхвата на толуваните пътища.

Тол таксите са обвързани с екологичната категория на превозното средство, както и с класа на таксувания път - автомагистрали, първи и частично втори клас. Стойността ще се изчислява на изминат километър като всяко навлизане в тол сегмент ще се приема за пълното му изминаване.

Камионите с тегло между 3,5 т и 12 т ще плащат една и съща такса за трите категории пътища, но тя ще зависи от емисионния им клас.

Товарните автомобили с най-високите еко класове Евро V, Евро VI или EEV ще плащат по 4 ст. на километър. За тези с емисионен клас Евро III или Евро IV тарифата ще е 5 ст. на километър, а за тези с най-ниската екокатегория - клас Евро 0, I или II - 7 ст. на километър

До 650 млн. лева от тол такси годишно очаква Аврамова

До 650 млн. лева от тол такси годишно очаква Аврамова

Приходите от е-винетки до края на 2019 г. - не по-малко от 400 млн. лева

Очаква се камион с маса между 3,5 т и 12 т и емисионен клас Евро V, да плати за преминаване по маршрута София - Бургас тол такса от 14,40 лв., за София - Варна - 16,11 лв., а за маршрута Варна - Бургас - 4,03 лв. Ако е с по-нисък еко клас - Евро IV, за София - Бургас тол таксата би била 17,89 лв., за София - Варна - 20,09 лв., а за Варна - Бургас - 5,05 лв.

Камионите над 12 т и тези с две или три оси ще плащат в зависимост от емисионния си клас между 11 ст. и 22 ст. на километър за автомагистрали, между 10 ст. и 21 ст. на километър - за първи и втори клас пътища.

Между 18 и 36 стотинки на километър за автомагистрала е тол таксата за камионите с тегло над 12 тона, с четири и повече оси. Тези камиони ще плащат между 17 ст. и 35 ст. - за първи клас пътища, и между 16 ст. и 34 ст. на километър - за втори клас пътища.

Камион над 12 тона, с четири и повече оси и еко клас Евро V, би следвало да плати за пътя София - Бургас 71,72 лв., за София - Варна - 77,66 лв., а за Варна - Бургас - 19,27 лв. При по-нисък екологичен клас - Евро IV примерният маршрут София - Бургас би струвал 89,65 лв., София - Варна - 97,73 лв, а за Варна - Бургас - 24,32 лв. 

АПИ подписа с нова фирма за събиране на тол такси и винетки

АПИ подписа с нова фирма за събиране на тол такси и винетки

“Конкорд Смарт Инфраструктура” АД иска да продава електронни винетки и тол продукти

Тарифата за автобусите с тегло над 12 тона ще е от 5 ст. до 9 ст. на километър за автомагистрала, от 4 ст. до 8 ст. на километър за първи клас пътища и от 3 ст. до 6 ст. на километър за втори клас пътища.

Автобусите с тегло до 12 тона ще плащат с 1 ст. по-евтино на километър, съответно - от 4 ст. до 8 ст. за автомагистрали, от 3 ст. до 7 ст. за първокласни пътища и от 2 ст. до 5 ст. за втори клас път.

С тарифата се определя и компенсаторната такса, която се дължи, ако товарен автомобил ползва платената пътна мрежа без тол такса.

Ако камиони между 3,5 т и 12 т мине по платен път без да плати, компенсаторната такса е 150 лв. За камиони над 12 т с две до три оси - 450 лв., за тежкотоварни превозни средства над 12 т с четири и повече оси - 750 лв., за автобусите - 150 лв.

"Компенсаторната такса не е санкция, а по-висока пътна такса, която осигурява свободно придвижване по платената мрежа до 23:59 часа на деня, в който е наложена", обясняват от АПИ.

В случай, че водачът откаже да плати компенсаторната такса на място, за да продължи пътя си, той трябва да заплати максимална тол такса.

За камионите между 3,5 т и 12 т предложеният т.нар. максимален тол е от 27 лв. до 48 лв., в зависимост от емисионния клас. Камионите над 12 тона с 2-3 оси трябва да платят между 71 лв. и 146 лв., за камиони с тегло над 12 тон. Камионите с 4 и повече оси - от 119 лв. до 242 лв., и за автобусите - от 24 лв. до 49 лв

Искат автобусите от редовните линии да бъдат освободени от тол такси

Искат автобусите от редовните линии да бъдат освободени от тол такси

Това обяви Николай Нанков след първия обществен консултативен съвет за въвеждане на тол системата

Независимо, че на място са платили максималната тол такса, която им дава шанс да продължат пътя си, шофьорите на камионите, които не са платили първоначална тол такса, трябва до 14-дни да платят и компенсаторната такса по банков път. Така общата дължима сума, която трябва да плати например нарушител, отказал да плати на място компенсаторната такса - водач на камион с тегло над 12 тона, с повече от 4 оси и еко категория Евро IV, е 917 лв.

Ако в 14-дневният срок компенсаторната такса не бъде платена, Законът за движение по пътищата предвижда глоби за нарушителите. Ако няма декларирани данни, с които да се установи изминатото разстояние, санкцията за водача е 1800 лв. на ден. Ако има невярно декларирани данни - например опит за измама с емисионния клас, категорията или с броя оси на натоварване на превозното средство, глобата за собственика е 2500 лева на ден.

Размерът на тол таксите е определен чрез съпоставка на няколко сценария, предложени от Световната банка, която е консултант по проекта за изграждане и въвеждане на тол системата.

Разликата между таксата за автомагистрали за камион с най-висок и с най-нисък емисионен клас е 100% при камионите с тегло над 12 тона, колкото е позволено по европейска директива.

От АПИ предупреждават, че се запазва се размерът на таксите, които се събират от леки автомобили - електронни винетки (10 лв. - уикенд винетка, 15 лв. - седмична винетка, 30 лв. - месечна винетка, 54 лв. - тримесечна винетка и 97 лв. - годишна винетка).

Няма промяна при таксите за ползване на моста на река Дунав в посока Русе - Гюргево, както и на тези за специално ползване на републиканските пътища - за извънгабаритни превози, рекламни съоръжения и търговски крайпътни обекти.

Срокът за събиране на предложения по проекта на тарифата е до 16 декември 2019 г. 

Транспортни фирми от Източна Европа сезираха ЕК и ЕП за пакета "Мобилност"

Транспортни фирми от Източна Европа сезираха ЕК и ЕП за пакета "Мобилност"

Искат камионите да не се връщат до държавата членка по установяване