Два обекта спрени от експлоатация за постоянно. Други два обекта са с временно преустановена дейност за лоша текуща хигиена. Отделно 42 акта за административно нарушение са съставили инспекторите на БАБХ.

132 са издадените предписания за отстраняване на установени несъответствия.

Възбранени и насочени за унищожаване са около 330 килограма хранителни продукти от животински произход и готови за консумация кулинарни изделия, 22 литра прясно мляко и 14 литра бира без етикетировка и с изтекъл срок на годност.

БАБХ с близо 250 проверки в зимните курорти за месец

БАБХ с близо 250 проверки в зимните курорти за месец

Иззети са близо 65 кг негодни храни

Това е резултат от 874 извънредни проверки, направени от ветеринарите от БАБХ. Те са в заведения за обществено хранене, обекти за търговия на дребно с храни, туристически, подвижни, временни, сезонни, с дейност "кетъринг" обекти, както и такива, предлагащи услугата "All inclusive" на територията на Смолян, Благоевград, София-град и София-област, съобщиха от Българската агенция за безопасност на храните.

Проверките в курортите по време на зимния туристически сезон са били от 10 декември 2018 г. до 15 март 2019 г.

Най-честите констатирани нарушения са свързани със сградния фонд и оборудване, неправилно етикетирани храни, търговия с храни без идентификационна маркировка за произход и годност. Установени са храни с изтекъл срок на годност, некоректно водене на записи по Системата за управление и безопасност на храните и лоша хигиена.

Някои от обектите са извършвали дейност без регистрация по чл.12 от Закона за храните и липса на договори с лицензирани фирми за отстранявани на отпадъците, съгласно изискванията на Регламент ЕО/1069/2010.

Целта на традиционните тематични проверки е да се осигури безопасност на предлаганите храни, да се гарантира сигурността и здравето на потребителите при увеличеното търсене и предлагане на стоки и хранителни продукти в този период на годината в зимните ни курорти, както и да се предотврати всеки опит за злоупотреби от собственици на заведения и хотелиери.