През второто тримесечие безработицата в страната продължава да намалява. Намалява включително младежката безработица. Това сочат резултати от наблюдението на работната сила на Националния статистически институт (НСИ), цитирани от Money.bg.

330.9 хил. души са безработните през второто тримесечие на годината. 9.9 % е коефициентът на безработицата. В сравнение със същото тримесечие на миналата година броят на безработните е намалял с 50.9 хил. души. С 1.5 процентни пункта по-нисък е и коефициентът на безработицата.

Безработицата намалява и при жените, и при мъжете, отчита статистиката. При мъжете коефициентът на безработица достига 10.9 %, а за жените - 8.8 %.

195.0 хил. (58.9%) са безработните мъже. Безработните жени пък са 135.9 хил. (41.1%).

При младежката безработица коефициентът за възрастова група 15-29 навършени години е 13.9 % (14.2% за мъжете и 13.3% за жените). В сравнение с второто тримесечие на 2014 г. стойността е по-ниска с 2.9 процентни пункта.

Общият брой на заетите лица на 15 и повече навършени години е 3 011.2 хил. Относителният им дял от населението на същата възраст - 48.7%, става ясно още от данните на националната статистика.

Заети са 53.7% (1 595.5 хил.) от мъжете и 44.2% (1 415.7 хил.) от жените на възраст 15 и повече навършени години.

Заетостта в периода второ тримесечие на миналата година - второ тримесечие на тази се увеличава предимно в сектора на услугите. Броят на заетите достига 1 897.8 хил., или 63.0% от всички заети лица. В индустрията са заети 897.4 хил. души (29.8%), а в селското, горското и рибното стопанство - 216.0 хиляди (7.2%).

3.5% (104.5 хил.) от всички заети са работодатели. 8.0% (240.9 хил.) са самостоятелно заети (без наети лица), 87.9% (2 646.7 хил.) - наети лица, и 0.6% (19.1 хил.) - неплатени семейни работници. 1 945.4 хил. (73.5%) от наетите лица работят в частния сектор. Обществения са 701.4 хил. (26.5%).

Броят на наетите в частния сектор се увеличава с 2.5 % в сравнение с второто тримесечие на миналата година. С 2.0 % пък намалява този на наетите в обществения.