По данни на Националната статистика безработицата намалява до рекордни ниски нива - 4.2%, а устойчивият ръст на средната работна заплата достигна до 10% годишно.

Данните представи социалният министър Бисер Петков на международна конференция на тема "Синдикални политики за устойчива заетост, достоен труд и преодоляване на нарастващата несигурност на работното място.

По думите на социалния министър безспорно темата за устойчивата заетост, достойния труд и преодоляване на нарастващата несигурност на работното място е от изключително значение за всички.

През последните години усилията на българското правителство са насочени към финансова стабилност, нови инвестиции и увеличаване на доходи, които са основни предпоставки за достен труд и устойчива заетост, похвали Бисер Петков работата на управляващите.

Агенцията по заетостта отчете най-ниската безработица в историята си

Агенцията по заетостта отчете най-ниската безработица в историята си

През май регистрираните безработни са били 175 399 души

Основните предизвикателства пред хората са свързани с демографските промени, нарастващото влияние на цифровите технологии, промяната на моделите на производство и промяна на трудовите взаимоотноешния. Засилващите се дигитализации и трансформации поставят нови изисквания към профила на работната сила на общесвото, посочи Петков.

Предизвикателствата пред пазара на труда, която е изправена всяка една държава-членка на Европейския съюз са свързани с намиране на правилния подход за осигуряване на устойчива заетост и достен труд, за да се избегне несигурността на работниците и ограничаване на социалните права, отбеляза социалният министър.

По думите му добрият социален диалог сближава позициите на бизнеса, работната сила и държавата. Неговото развитие и усъвършенстване трябва да продължава с усилията на държавата и социалнтие партньори, като се осигури повишаване на конкурентноспособността, условията на труд. 

Близо 24 000 безработни са започнали работа през март

Близо 24 000 безработни са започнали работа през март

Безработицата спадна под 6%

Според Бисер Петков трябва да се намери балансиран подход за преодоляване на основните предизвикателства пред обществото - условията на труд, достойното заплащане, повишаване на квалификацията и увеличаване на конкуретноспособността.

Той призова, че трябва да се възползваме от възможностите, за да бъде създадено по-добро бъдеще и икономическа сигурност, социална справедливост, която да укрепи обществото, да намали несигурността и да гарантира условията на труд за всички работещи.

От своя страна Милена Георгиева от Агенцията по заетостта коментира, че междуародната конференция е поредна възможност да се набележат проблеми, да се потърсят добри практически решения и да се преодолеят неравенствата на труда. Тя е убедена, че споделянето на добрите европейски практики е добра инициатива за справянето с предизвикателствата пред пазара на труда.

Трябва да се работи върху създаването на механизъм за договаряне на минимална работна заплата по икономичейски дейности, подчерта социалният министър Бисер Петков в отговор на въпрос какво предстои с минималните осигурителни доходи и отказването на работодателите да участват в преговорите за тях.

Категорично тази идея не може да се случи през 2020 г., посочи Петков и допълни, че минималната работна заплата е равна на минималните осигурителни доходи.

По думите му въпросът трябва да бъде решен със Закона за бюджета, но категоричната позиция на работодателите е, че те няма да преговарят и настояват да отпаднат минималните осигурителни доходи.

Позицията на правителството е, че трябва да се работи за замяна на механизма на минималната работна заплата, която да се договаря по икономически дейности и сектори.