Намаление с 1.4% се наблюдава при оборота в раздел "Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети" през април 2020 г. спрямо предходния месец. Това показват данните на Националния статистически институт.

През април оборотът в търговията на дребно намалява с 19.9% в сравнение със същия месец на предходната година.

Регистрирано е намаление на оборота спрямо предходния месец при: търговията на дребно с автомобилни горива и смазочни материали - с 4.1%, търговията на дребно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия - с 1.8%, и търговията на дребно с нехранителни стоки, без търговията с автомобилни горива и смазочни материали - с 1.4%.

При търговията на дребно с нехранителни стоки, без търговията с автомобилни горива и смазочни материали, най-голям спад е отчетен в: търговията на дребно с текстил, облекло, обувки и кожени изделия - с 28.4%, и търговията на дребно с фармацевтични и медицински стоки, козметика и тоалетни принадлежности - със 17.6%.

Увеличение на оборота е регистрирано при търговията на дребно с компютърна и комуникационна техника - със 17.8%, и търговията на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или интернет - с 2.4%.

През април 2020 г. в сравнение със същия месец на 2019 г. се наблюдава спад на оборота при търговията на дребно с автомобилни горива и смазочни материали (с 40.3%), при търговията на дребно с нехранителни стоки, без търговията с автомобилни горива и смазочни материали (с 22.9%) и при търговията на дребно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия (със 7.9%).

По-значителен спад при търговията на дребно с нехранителни стоки, без търговията с автомобилни горива и смазочни материали, е регистриран при: търговията на дребно с текстил, облекло, обувки и кожени изделия - със 72%, търговията на дребно с компютърна и комуникационна техника - с 27.7%, и търговията на дребно с битова техника, мебели и други стоки за бита - с 20.7%.

Увеличение е отчетено при търговията на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или интернет - с 11.7%.