Едва един процент от фирмите са проявили интерес към антикризисните мерки, финансирани по линия на Българската банка за развитие (оборотни кредити до 300 000 лв.), 4% все още проучват възможностите на програмата, а според 27% от тях мярката е неприложима. Това показват резултатите от годишната анкета на Българската стопанска камара.

Представителите на БСК подчертаха, че очакват бързо адаптиране и разясняване на инструментите, които засега остават непознати за по-голямата част от бизнеса.

ББР е одобрила гаранции за 178 млн. лева по антикризисни програми

ББР е одобрила гаранции за 178 млн. лева по антикризисни програми

Срокът за кандидатстване по двете гаранционни програми е до края на годината

Председателят на БСК Радосвет Радев представи данните на Министерството на икономиката. Целта на срещата между работодателските организации и МИ бе да се отчете напредъкът по изпълнението на икономическите мерки от МИ и да се обсъдят предложения на работодателските организации за нови мерки за преодоляване на негативните последици от COVID-19.

В хода на разговора стана ясно, че към момента ББР е сключила договори с 8 банки-партньори, има 874 потвърждения за кредити на стойност 113 млн. лв. от общо 500 млн. лв. разполагаем ресурс. Новото е, че от мерките през ББР ще могат да се ползват вече и големи предприятия, като са увеличени и праговете за кредитиране: за МСП - до 1 млн. лв., а за големи предприятия - до 2 млн. лв. ББР предоставя гаранция в размер на 80% на всеки потвърден кредит.

Министерството на икономиката представи и две нови процедури, които предстои да стартират до края на този месец:

До десет дни се очаква отваряне на процедурата за ликвидна подкрепа на малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за 2019 г. Срокът за кандидатстване ще бъде 20 календарни дни. Положителното за бизнеса е, че средствата ще бъдат изплатени веднага при сключване на договора, авансово, в пълен размер.

В момента се подготвя и процедурата за адаптиране на дейността на МСП в условията на коронавирус и се очаква тя също да стартира до края на м. ноември, след ксоето в срок от 30 календарни дни ще може да се кандидатства по нея.

Министърът на икономиката предлага ББР да дава гаранции и за големи фирми

Министърът на икономиката предлага ББР да дава гаранции и за големи фирми

С персонал над 250 души и над 97,5 млн. лева годишен оборот