От Българска банка за развитие съобщават, че към 26 октомври по управляваните от нея две гаранционнионни програми търговските банки са одобрили кредити за над 178 млн. лева.

Българските микро-, малки и средни предприятия одобрени по гаранционната програма за подкрепа на бизнеса, засегнат от пандемията COVID-19 са 643. Общият размер на потвърдените за гарантиране кредити, които банките са обобрили за тези фирми, е 90,7 млн. лева.

Според ББР най-сериозен интерес към програмата са проявили компании от секторите търговия, туризъм, транспорт и производство. Сред подпомогнатите са още фирми в сферата на селското стопанство, строителството, услугите и рекламната дейност.

Гражданите, които са одобрени да получат безлихвени кредити до 4500 лв., вече са над 21 000. Общата им стойност е малко над 88 млн. лв. Исканията за отпускане на кредит надхвърлят 32 700, като 710 се разглеждат в момента. Средният размер на заемите е 4 224,35 лв.

12 търговски банки се заявили участие в гаранционната програма на ББР

12 търговски банки се заявили участие в гаранционната програма на ББР

По настояване на Горанов е проведено заседание на Надзорния съвет на ББР

По програмата в подкрепа на бизнеса ББР гарантира отпускането на заеми до 300 хил. лева за малки и средни предприятия, които търпят негативни последици от пандемията. Кредитите се отпускат от 8 банки партньори при намалени изисквания за обезпечение и възможност за гратисен период до 3 години.

Финансовите институции, които отпускат заемите, са Алианц Банк, Банка ДСК, Българо-американска кредитна банка, Инвестбанк, Първа инвестиционна банка, Пощенска банка, Търговска банка Д и УниКредит Булбанк.

Банките партньори могат да включват в програмата както нови, така и съществуващи кредити. Условието е фирмите да изпитват затруднения през 2020 г. и да не са изпадали в просрочие над 90 дни за последната година.

Безлихвените заеми, гарантирани от ББР, надхвърлиха 70.71 млн. лева

Безлихвените заеми, гарантирани от ББР, надхвърлиха 70.71 млн. лева

Близо 76% от исканията са били одобрени

По другата антикризисна програма - за безлихвено кредитиране на физически лица, се отпускат заеми до 4 500 лева - наведнъж или до три транша от по 1500 лева. Кандидати могат да бъдат служители, които са били в принудителен неплатен отпуск или самоосигуряващи се, чиято дейност е била временно прекъсната заради извънредната обстановка. Максималният срок на погасяване е 5 години, с минимум 6 месеца и максимум 24 месеца гратисен период. Заемите са освободени от такси, комисиони и неустойки.

Партньори по програмата са 12 търговски банки, 10 от които продължават да приемат заявления за безлихвени заеми. Това са Алианц Банк България, Банка ДСК, Инвестбанк, Първа инвестиционна банка, Търговска банка Д, УниКредит Булбанк, Обединена българска банка, Юробанк България, Райфайзенбанк и Централна кооперативна банка.

Срокът за кандидатстване и по двете гаранционни програми на ББР е до края на 2020 година.