От Българската стопанска камара подкрепят разширения обхват на прилагане на т .нар. "мярка 60/40" за компенсиране на работодатели, засегнати от кризата заради коронавируса.

В своя официална позиция обаче предупреждават, че опитите да се посочат изчерпателно всички икономически дейности, създава риск засегнати работодатели да останат извън обхвата на Постановлението.

По техни данни такива са икономически оператори с код 82.3 Организиране на конгреси и търговски изложения, 56.2. Приготвяне и доставяне на храна (за икономически оператори, обслужващи на работническите столове в предприятията и ученически такива, детските кухни и т. н.), G - Търговия на едро (за икономически оператори, чиято дейност е напълно или частично преустановена, поради наложените епидемиологични мерки, затруднена логистика, драстично намалени обеми на работа. Изключение тук правят дейностите с код 46.21 Търговия на едро със зърно, семена, фуражи и необработен тютюн, 46.3 Търговия на едро с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия), L - Операции с недвижими имоти.

БСП пита: А ще стигнат ли парите до фирмите?

БСП пита: А ще стигнат ли парите до фирмите?

Държавната помощ е загадка за икономическата теория и практика

По тази причина от БСК настояват въпросните икономически дейности да бъдат включени в Приложението.

Друг вариант, който предлагат, е във въпросното приложение да се посочват само изключенията от приложното поле, така че максимално широк кръг от работодатели да имат достъп до предвидените средства.

От Камарата настояват и да се уредят случаите, в които има нередовност на представеното заявление, и да се предостави възможност на заявителя да представи допълнителни или нови документи, както и да се установи срок за изпращане на данните от Агенция по заетостта до НОИ.

Работодателите коментират скептично мерките в помощ на бизнеса

Работодателите коментират скептично мерките в помощ на бизнеса

Бюджетът на Фонд Безработица за 2020 г. е в размер на 438 млн. лв. с дефицит 95 млн. лв.