От 30 на 90 дни да се удължи срокът, в който клиенти могат да обжалват сметките си за ток.

С промяна в общите условия за дейността на електроразпределителното дружество ЧЕЗ се предвижда увеличаване на периода за обжалване на сметка от страна на клиентите и
повишаване на компенсациите за спиране на тока.

Предложенията за промени в общите условия бяха представени на открито заседание на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР).

Досега за първите 12 часа без ток по вина на електроразпределителното дружество клиентите на ЧЕЗ би трябвало да получат 20 лв. компенсация, а за всеки следващи 12 часа - по 10 лв., съобщваа БНР.

Сега се предлага за първия период от 12 часа компенсацията да е 30 лв., а за всеки следващ период от 12 часа - по 20 лв. , посочи той.
Промените предвиждат и връщане на надвзети суми със законовата лихва.

Представителят от ръководството на ЧЕЗ Нечев посочи, че дружеството ЧЕЗ е съгласно с промяната, ако надвзетите суми са по вина на ЧЕЗ при грешка във фактурата.

Промяната на общите условия бе наложена от подавани от клиенти на ЧЕЗ жалби и тези промени целят да се подобри обслужването, посочиха членове на ДКЕВР.

Предстои на 19 април на закрито заседание ДКЕВР да одобри окончателно предлаганите промени.