Държавата губи между 500 млн. и 1 млрд. лв. годишно от неефективно използване на горските ресурси на страната. Това показва доклад по поръчка на Асоциацията на българските ползватели на дървесина.

През 2022 г. у нас са отсечени и добити 7 644 млн. куб. метра дървесина, което е много под планирания и реално възможен добив. Това са и загубени над 23 000 потенциални работни места.

Един от основните показатели, по който се залага добива на дървесина у нас и в чужбина, е т. нар. прираст. Устойчивото управление на горите предполага 75-80% добив на дървесина спрямо прираста. Това е масовата практика в Европа.

В България обаче добиваме едва 50-55%, с което сме на дъното на Европа.

По-слаби резултати дърводобивът ни е отчел последно около 2000 г.

В целия горски сектор, който включва дърводобива и преработката на дървесина, са заети близо 60 000 души, което е около 1% от общата заетост у нас. Този бранш осигурява работа и препитание на хора в планински и полупланински региони, където почти няма друга икономическа дейност и това е може би най-силната спирачка срещу обезлюдяването им. Работят хора с различен образователен и професионален статус - от такива с начално образование, до високо образовани инженери, дизайнери, архитекти и др.

За съжаление секторът става все по-непривлекателен и тенденцията е напусналите да не се завръщат, защото работата е тежка и непостоянна. Работи се по остарели методи без почти никаква техника в труднодостъпни райони, където няма инфраструктура. А заплащането е едно от най-ниските у нас - средните доходи са по-ниски от средните за целия преработващ сектор.

Задържаха 23 куб. м незаконна дървесина в Смолянско

Задържаха 23 куб. м незаконна дървесина в Смолянско

Нарушението е констатирано в отдел горска територия

Такова драстично свиване на дърводобива от една страна има сериозни икономически последици - и за заетите в бранша, и за предприятията, които правят хартия или мебели от дървесината. Възможни са съкращения и фалити, което ще стане ясно в следващите месеци. Дългосрочните последици обаче могат да бъдат още по-сериозни и включват негативи за самата гора. Именно сечите са основният начин за поддържане на горите. Възобновителни или прочистващи, с тях лесовъдите премахват ненужното, болното и освобождават място на останалите дървета да растат здрави и силни. Чрез тях се прави прочистване, което иначе природата ще направи, но по трудния начин - със снеголоми, болести, дори пожари.

С това се влошават горските показатели - в последните години за първи път от десетилетия насам прирастът се забавя.

Посочените пропуснати ползи са изчислени на база използване на този потенциал - добив у нас до 80% на прираста или конкретно за 2022 г. още около 3000 млн. куб. метра. Отделно добавената стойност за икономиката ни, която също е пропусната, възлиза на 260 млн. лв. за конкретната година. Сметките за 2021 г. показват още по-сериозни загуби - пропуснати ползи в размер на над 1 млрд. лв. и повече от 30 000 работни места.

Горски служители заловиха група роми с шест каруци незаконна дървесина

Горски служители заловиха група роми с шест каруци незаконна дървесина

Бракониерската проява е санкционирана с 10 акта

На този фон отминалата 2023 г. е най-слабата по добив на дървесина от поне две десетилетия. За последните 12 месеца у нас са добити малко над 5 500 000 куб. метра дървесина, което е спад с 25% спрямо предходната 2022 г. и 34% на петгодишна база,8567 в сравнение с 2018 г. Данните са на Изпълнителна агенция по горите и отразяват справката на транспортираната дървесина с първични превозни билети, т.е. не само отсеченото, но и всички допълнителни мероприятия, при които гората се прочиства след природни стихии, нападения от вредители, пожари и прочие.

Въпреки внушенията за лошо състояние на горите ни, официалната статистика показва точно обратното.

39% от територията на страната ни е заета от гори, 10% са под строга закрила.

С 20% повече е добита дървесина до август спрямо същия период на 2021 г.

С 20% повече е добита дървесина до август спрямо същия период на 2021 г.

КЗК: Дори цената на дървата за огрев да е спекулативна, нарушение на ЗЗК има само при наличие на антиконкурентни практики

За последните 100 г. горите ни са увеличили два пъти територията си, а само за изминалите 20 г. запасът им е нараснал с над 30%.

Данните обаче показват също и че прирастът намалява за първи път от 60 г., което е сигурен показател за проблем. Това е загуба на ресурс, но и предпоставка за бъдещи проблеми като пожари, вредители, снеголоми и др.

С оглед на всички изложени аргументи, от Асоциацията на българските ползватели на дървесина смятаме, че нужна промяна в общественото разбиране на процесите в гората и по-широк консенсус около използването на дървесината.